Translate

2014-12-28


Vážení a milí hosté!

Děkujeme Vám za Vaší přízeň v roce 2014 !
A přejeme Vám všem všechno nejlepší a hodně zdraví do roku 2015 !

2014-11-15

INFORMACE ze stavby srubu

 
V sobotu 15.11.2014 jsme byli na kontrole stavby našeho srubu v Laznech. Mj. bylo krásné podzimní počasí..:)!

A hrubá stavba je hotova !

V současné době již probíhá jen broušení a napouštění vnějších a vnitřních stěn ochranou olejovou přírodní barvou. Za pár dní i toto bude dokončeno.
Pak ještě letos upravíme okolí. Také začneme stavět komín, který bude procházet celým srubem a bude takovou dominantou vnitřního prostoru.

No a pak se budeme jen těšit aby už skočila zima a abychom mohli srub dokončit !

 
 
 
...a jeden pohled do srubu...
 
 

Pečení chleba na Lenoře

2014-11-07

Námět na výlet v okolí Kovářské - Ježíškova cesta na Božím Daru

Boží Dar je nejvýše položeným městem střední Evropy. Je znám vánoční Ježíškovou poštou a mají tu i Ježíškovu cestu se dvěma okruhy.

Na obou stezkách jsou malé domečky s atrakcemi pro děti. Projekt má zvýšit zájem turistů o největší krušnohorské centrum.

Ježíškova cesta má dva okruhy. Malý okruh, určený těm nejmenším dětem, je dlouhý 5 600 m, velký okruh měří 12 900 m, je tedy pro zdatné turisty. Na cestu vyrazí děti se svým doprovodem od Infocentra v městečku Boží Dar.

Cesta má 13 zastávek, ke kterým účastníci dojdou po značených cestách. V každém domečku čeká děti zajímavý úkol a vítat je bude Ježíšek, jeho přátelé a pomocníci z Ježíškova světa. Na začátku trasy v infocentru v Božím Daru obdrží děti Ježíškův pas, který je opravňuje vstoupit na Ježíškovu cestu, a také plánek cesty.

Cestu ukazuje i 15 orientačních tabulí. U 13 přístřešků je rozmístěno celkem 16 atrakcí. V přístřešcích, vyzdobených pohádkovými postavičkami, se děti seznámí s životem našich předků, s jejich tradicemi, s přírodou, poznají zde Ježíškovy přátele. Na každé zastávce si děti do Ježíškova pasu zaznamenají své řešení úkolu, který zde dostanou. Po absolvování jednoho z okruhů děti v infocentru dostanou od Ježíška malé dárky. Ježíškova cesta vznikla na současných turistických trasách a zčásti na obnovených lesních cestách.
2014-10-25

Námět na výlet v okolí Kovářské - Skalky u K.V.

Tato velmi vzácná geologická lokalita, dnes chráněný přírodní výtvor, se nachází zhruba 3 km jihozápadně od obce Kyselka u Karlových Varů. Ve vrcholové stěně kóty Schwedelberg najdete zhruba šedesát válcovitých dutin o průměru od několika centimetrů po 1,5 metru. Hloubka otvorů činí až 5 metrů.

Národní přírodní rezervace Skalky je v České republice jedinou lokalitou svého druhu, chráněnou od roku 1979 na ploše 8,5ha. V minulosti měla tato geologicky zajímavá lokalita nejrůznější označení. Nejvíce byly nazývány doupata, pernice trpaslíků, díry trpaslíků. Podle pověstí zde sídlili skřítkové.

O původu nevšedních dutin vznikla řada vědeckých hypotéz. Dnes se většina geologů domnívá, že záhadné otvory vznikly zvětráním vyvrácených kmenů stromů ve vulkanických sedimentech nebo erupcí plynů v tuhnoucí lávě.

Ke Skalkám skřítků se dostanete nejépe ze vsi Dubiny (asi 2 km) po červené a žluté odbočce, nebo z Kyselky po červené značce (23,5 km), u hájovny pak uvidíte žlutou odbočkou (1km).
 

2014-10-15

Námět na výlet na Šumavě - Řeka Křemelná - nejhlubší kaňon Šumavy

Řeka Křemelná v národním parku Šumava pramení severně od Pancíře a teče opuštěnou krajinou ke svému soutoku s Vydrou u Čeňkovy Pily. Divoká horská řeka si dodnes zachovala přirozené řečiště a na březích i strmých úbočích kaňonu se vyskytují vzácné druhy rostlin i živočichů.

Řeka Křemelná dokázala na Šumavských pláních za mnoho tisíc let vyhloubit nejhlubší kaňon Šumavy.  Pramení v Železnorudské hornatině, na severním svahu hory Pancíř (1214 m) v nadmořské výšce 1090 m. Zdrojová oblast a nejhořejší tok Křemelné jsou zde chráněny jako část přírodní rezervace Prameniště. Mezi Křemelnou a Vydrou byl v 19. století vybudován Vchynicko-Tetovský plavební kanál, kterým se plavilo dřevo ze šumavských lesů při horní Vydře do Křemelné a Rejštejna.
Divoká horská řeka si podnes zachovala přirozené řečiště a na březích i strmých úbočích kaňonu se vyskytují vzácné druhy rostlin i zvláště chráněné druhy živočichů. Nejen ve Vydře ale snad ještě více v Křemelné loví vydra říční. Můžeme zde pozorovat na vodě závislé ptáky jako skorce vodního, ledňáčka říčního a mnoho dalších.

Přístup lidí do kaňonu Křemelné je omezen, aby se zde mohla vyvíjet jedinečná fauna bez vyrušování všudypřítomnými lidmi. V rámci vycházek do šumavské divočiny tam můžete opatrně s průvodcem nahlédnout. Jde o náročnou trasu po nerovném povrchu, přes kameny, s přelézáním padlých stromů a fyzicky náročným klesáním a stoupáním do a pak z kaňonu Křemelné. Říčka se kousek od Čeňkovy Pily  vlévá do Vydry, z jejich soutoku potom vzniká řeka Otava. Tok Křemelné je dlouhý 30 km. Rybáři zde mohou ulovit nejčastějhi pstruha potočního či lipana podhorního. Řeka je od 3m do 10 m široká s pěknými zákoutími a spousty tůní s hloubkou kolem 3 m.


2014-10-03

INFORMACE ze stavby srubu

Dne 3.10.2014 jsem vyrazil na „kontrolu“ stavby srubu v Laznech

Na Šumavě mě přivítalo krásné podzimní počasí s barevným listím a dalšími věcmi co k podzimu patří. Mám toto období strašně rád !
A jak jsem se blížil ke staveništi, tak jsem najednou uviděl náš srub… Je to opravdu monumentální stavba. Na zde publikovaných fotkách to není až tak vidět, ale když je člověk na místě tak je opravdu ohromen tou velikostí.
Srub již stojí pevně na svých základech. Dnes již byla i s poloviny hotova i střecha. Teď se ještě dodělá celá střecha včetně tašek a hrubá stavba bude hotová. Pak se celý srub bude letos ještě brousit a natírat olejovou barvou. A to bude pro tento rok vše.
Již i okolí se pomalu upravuje do finálního vzhledu.
Až teď když vidím srub na místě tak musím říci, že se sem opravdu hodí.
 
...tady bude vchod...
 
...terasa a vchod na zahradu..
 
...terasa...
 
...pod srubem..:)...
 
...a ještě z druhé strany...
 
 
 

2014-09-07

Procházka okolo Srní

Krátký a nenáročný okruh kolem obce Srní.

Okruh je bohatý na nezapomenutelné výhledy do krásné šumavské přírody. Trasa je dlouhá 8,4 km a provede vás po ní zelená turistická značka okolo Spáleného a Sedelského vrchu.

Ze Srní se nejprve dostanete k Vchynicko - Tetovskému plavebnímu kanálu, cesta při tomto vodním díle vás dovede až na rozcestník U Sedla. Nedaleko se nacházejí zbytky zaniklé obce Sedlo. Pokračujte až na rozcestník U vodního zámku. Vodní zámek je železobetonová věž, kde je možné uzavřít přívod vody do vodní elektrárny na Čeňkově pile například v případě poruchy turbíny.

Zde si můžete udělat krátkou odbočku a vystoupat na Sedelský vrch - odměněni budete nádherným výhledem. Vrátíte se opět na rozcestí U vodního zámku a pokračujete na Klostermannovu vyhlídku, která nabízí úchvatný pohled do údolí Otavy. Minete vodní nádrž a vrátíte se zpět do centra Srní.

Na Srnský okruh bez obav mohou i vozíčkáři a rodiny s kočárky.

2014-09-01

INFORMACE ze stavby srubu

Dneska jsme si byli prohlédnout dokončenou hrubou stavbu srubu !
Je hotové přízemí s terasou a mohu říci, že když jsem to takto viděl stát, tak musím konstatovat, že je to opravu velká stavba...:)
Vůbec si nedovedu představit ještě až dostavíme střechu..to bude opravdu OBR !
Dnes jsme v Ledči, po chvíli němého úžasu, navrhovali zásuvky,  vypínače a další el. a TV rozvody, neb vše se musí vést vnitřkem srubových stěn, aby to nekazilo krásnu srubového profilu.
Po 22.9. se již bude rozmontovaný srub stěhovat na své místo na Šumavu !
Tak ještě pár ilustrativních fotek..:)
...budoucí teras..
 
...obývák..
 
...terasa a vchod do domu..
 
...to je náš "krasavec"..:)...

2014-08-31

Námět na zajímavý výlet do okolí KOVÁŘSKÉ

Hřebenové gastrozážitkyV Krušných horách naleznete celou řadu horských chat a hotelů, v nichž si můžete odpočinout a občerstvit se. Horský hotel Lesná stojí na stejnojmenném návrší už od 19. století. Dnes nabízí příjemné posezení ve dvou vnitřních restauracích a za dobrého počasí i na venkovních terasách. Pochutnat si zde můžete na české kuchyni a zvěřinových specialitách.


Originálním zážitkem pak může být zastávka v Krušnohorském expresu, restauraci, kterou místní familiérně nazývají „Vagón“. Nabízí totiž pochoutky domácí kuchyně ve vysloužilém železničním vagónu z roku 1955 stojícím v Hoře Svaté Kateřiny.

2014-08-24

Také něco pro vodáky v na Šumavě - a hlavně u Lenory

Správa NP Šumava spustila registrační systém pro splouvání Teplé Vltavy 
Správa NP Šumava spustila od 10. dubna registrační systém pro splouvání Teplé Vltavy, která se bude moci sjíždět od 1. května. Tak jako v minulých letech platí nejpřísnější pravidla a povinnost registrace pro úsek Soumarský Most – most u Pěkné. Ten mohou při stavu vody 50 – 61 cm splouvat pouze registrovaná plavidla. Upravený režim splouvání je stanoven také pro řeky Otavu a Vydru.

Registrace se provádí buď prostřednictvím internetového registračního systému, který je na stránkách NP Šumava spuštěn od čtvrtka 10.4. 2014 nebo v povolené době splouvání přímo v nástupním místě Soumarský Most – v případě neobsazených míst. 
V období od 1. do 31. května se může úsek Soumarský Most - most u Pěkné splouvat jen o sobotách a nedělích, od 8.00 - 20 hodin, při výšce hladiny od 50 do 61 cm. Počet plavidel je omezen na nejvýše 63 registrovaných plavidel denně, nad 61 cm je počet plavidel neomezen.
Od 1. června do 31. října může řeku splouvat nejvýše 63 registrovaných plavidel denně po všechny dny v týdnu za podmínek, kdy výše hladiny toku je od 50 do 61 cm, nad 61 cm není počet lodí omezen.
Platba za registraci záleží na stavu vody: při stavu vody 50-60,9 cm: elektronická registrace: za 1 loď je 300 Kč; na místě v den vyplutí 500 Kč za loď. Při stavu vody nad 61 cm pouze na místě 300 Kč za loď. Registrace bude automaticky zrušena a platba vrácena zpět, pokud podmínky pro registrované splouvání nebudou naplněny, tj. výška hladiny pod 50 cm nebo nad 61 cm. Registrovaný může zrušit registraci až 1 týden před zamluveným termínem, v takovém případě vám bude platba vrácena. Každé registrované plavidlo obdrží v nástupním místě Soumarský Most registrační známku, kterou si nalepíte na viditelné místo v přední části plavidla.
Horní úseky Teplé Vltavy již tak přísně regulované nejsou - z Polky do Borové Lady je splouvání neomezeno a lodě mohou plout o víkendu od 15.3. do 31.5. vždy od 8 do 18 hodin. V úseku Lenora - Soumarský Most se nejprve musíte přesvědčit, že má Vltava více než 45 cm vody, což zjistíte na vodočtu na Soumarském Mostě. Pak můžete vyrazit na řeku, a to denně od 1.5. do 31.10. do 8 do 20 hodin.
Na ostatních řekách v NP Šumava platí také drobná regulace. Řeku Otavu v úseku Čeňkova Pila - Rejštejn je možno splouvat neomezeně od 15.3. do 31.10. od 8 do 20 hodin. Řeka Vydra v úseku Modrava - Antýgl se dá sjet pouze o sobotách a nedělích od 15.3. do 31.10. v čase od 8 až 18 hodin.

2014-08-23

Důležitá informace !

Vážení a milí hosté!
 
V červenci  2014 jsme zahájili výstavbu klasického kanadského srubu !

Jistě vás hned napadne otázka, kde ?!
Kde jinde než na Šumavě !!
A to z mnoha důvodů – Šumavu miluju, srub se tam hodí a naši hosté tam rádi jezdí. I když Kovářská je také čím dále více oblíbená..:)
A kde na Šumavě ?
Srub bude stát v obci Strašín v části Lazny. Na krásném místě, až na konci obce u lesa. Jedna hranice pozemku je tvořena potokem, tedy na zahradě bude přírodní jezírko, to ke srubu patří..:).
Obec Strašín leží na hranici Chráněné krajinné oblasti Šumava asi 10 km jihovýchodně od Sušice a 6 km severovýchodně od Kašperských Hor v okrese Klatovy v nadmořské výšce 605 m
Strašín a okolí je velmi malebné místo s velmi dávnou historií, která sahá až ke Keltskému osídlení. V současné době je to klidné krásné místo předurčené k pěším toulkám do okolí, ale i k jízdě na kole a v zimně k jízdě na běžkách, ale jsou dostupné i sjezdovky na Churáňově a na Javorníku.
Srub sice bude klasický kanadský, ale nebojte se bude vybaven všemi vymoženostmi 21. století  (elektřina, koupelny, kotel, teplá voda atd..), ale vše bude řešeno, tak aby celek působil především svým uklidňujícím dojmem, který z takto koncipovaného domu přímo sálá.
Stavba takového srubu není úplně jednoduchá. V současné době se musí celý srub kompletně postavit u společnosti, co celou stavbu realizuje. Pak se rozebere a odveze se na Šumavu. To bude někdy v září 2014. Tam už se nyní připravují základy. Do listopadu se vše zase znovu postaví na místě a pak se nechá celá stavba stát až do příštího jara. Celá stavba si sesedne až o 19cm…! V létě 2015 se začnou dodělávat vnitřní prostory srubu a okna atd. A když půjde vše podle plánu, tak pro vás, pro naše hosty, by srub měl být připraven k používání na zimní sezonu 2015/2016.

 
 
...v budoucím obýváku...
 
...v předsíni..:)...
 
..."bojová" porada nad základy...
 
 
 
...takto si základy označil Waldemar /náš milovaný labrador/...
 
...pod terasou...
 
 
 

Informace - SRNÍ a LENORA

Vážení hosté,
máme pro vás pár informací k chalupám na Srní a Lenoře

SRNÍ
Rozhodli jsme, že úplně změníme způsob vytápění celé chalupy /mimo „hradního posezení“/. Přímotopy nejsou úplně ideální k vytápění a v rámci šetření nákladů, jsme se rozhodli přebudovat vytápění na klasické vytápění pomocí centrálního kotle, řízené termostatem a to pro obě patra.
Rekonstrukci provedeme letos v řijnu.

Z tohoto důvodu budeme mít celý říjen zavřeno !
Ještě jsme také dokoupili nábytek a postele, aby bylo již vše úplně nové, když jsme vymalovali..:)
To vše bude mít za následek úpravu cen. Změna cen nastane od 1.12.2014 – přesné ceny jsou uvedeny zde na těchto stránkách v záložce – Ceník.

LENORA
Na Lenoře jsme pomalu upravili celé okolí chalupy. Vybudovali příjmení venkovní sezení pod krásnou zahradní pergolou s velkým zahradním grilem /kdy je možno i udit..:)/
Teď jsme se vrhli i na interiéry. Do léta vyměníme nábytek, postele. Také jsme vyměnili koberce. Opravili dřevěné obložení, izolace atd. Také najdete nové posezení v 1 patře i dvě nové televize – v kuchyni a v prvním patře.
Rozhodli jsme se tedy od 1.12.2014 lehce zvýšit cenu za noc. I toto zvýšení /žádné dramatické/ najdete na těchto stránkách v záložce – Ceník.

Tyto změny k lepšímu jsme se rozhodli udělat pro vaše pohodlí.
A doufám, že chápete i úpravy cen.
Věříme, že se vám u nás bude líbit, tak jak doposud a stále k nám budete rádi jezdit !
Z a Z

2014-08-20

Sklářské muzeum v Lenoře

Obec Lenora se nachází v údolí Teplé Vltavy na Šumavě asi 15 km jižně od města Vimperk. Vznikla v roce 1834 jako osada kolem nové sklářské huti. Tradici sklářského umění, které bylo známé po celé Evropě, připomíná expozice historického skla v místním sklářském muzeu.

Lenorskou sklárnu založil Jan Meyer v roce 1834. Nová sklářská huť Eleonorenhain (Eleonořin háj) získala své jméno po Eleonoře, manželce majitele panství Jana Adolfa Schwarzenberka. Později byl název počeštěn do dnešní podoby. Ve druhé polovině 19. století patřila továrna mezi největší a nejmodernější sklárny Rakouska-Uherska. Dodnes se u fabriky s vysokým komínem zachovaly původní dělnické domky, které dotvářejí cenný soubor lidové architektury.

Sklárnu proslavilo nejenom velmi kvalitní křišťálové sklo, ale také typické zeleně zbarvené sklo, v barvě tzv. lenorské zeleni. V Lenoře působil sklář Pavel Meyr, který dostal za znovuobjevení postupu výroby rubínového skla od tehdejšího panovníka, císaře Františka II. zlatou medaili. Hlavním sortimentem byl zvláštní druh anglického skla, obyčejné sklenice a okenní sklo. U lenorské sklárny fungovala také malířská dílna, ve které od roku 1869 pracoval slavný malíř Jan Zachariáš Quast, který před svým příchodem na Šumavu pracoval v chrámu svatého Víta na šesti novodobých vitrážích.

Sklo z Lenory sbíralo četné medaile na mnoha evropských výstavách – na světové výstavě v Paříži v roce 1867 získalo lenorské sklo tehdejšího majitele Viléma Kralika nejvyšší ocenění, úspěch slavilo i na světové výstavě ve Vídni v roce 1873. Lenorská sklárna přečkala přelom století i první světovou válku a v meziválečném období vyvážela až devadesát procent své produkce do Spojených států, Indie, Anglie i Belgie.

Po druhé světové válce se sklárna zaměřila na výrobu foukaného skla, uvedla na trh i nový druh uměleckého skla, zvaného lenoár. V roce 1968 byla lenorská sklárna modernizována a produkovala výrobky z olovnatého křišťálu i čiré, bohatě broušené sklo. Konec slavného skla způsobila neúspěšná privatizace roku 1995. Od té doby se mění vlastníci a z kdysi světově proslavené sklárny zůstávají pouze ruiny. Ukázky slavného lenorského skla můžete obdivovat v místním Sklářském muzeu, které se nachází v budově obecního úřadu. Vedle prohlídky sklářského muzea lze také navštívit malou sklářskou huť, nebo brusírnu skla.

2014-08-18

Námět na výlety v okolí Srní

Milovníci šumavské divočiny mohou letos opět vyrazit do rašelinišť nebo do pralesa
Do osmi šumavských oblastí a na 14 tras se mohou turisté letos vydat při takzvaných výletech do divočiny. Všichni milovníci šumavské divočiny se mohou letos těšit na osvědčené "taháky" i zcela nové trasy. Nově je nabídka rozšířena o výpravy do "nejdivočejších" částí Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Nové, i ty již vyzkoušené atraktivní trasy, čekají letos na všechny milovníky šumavské divočiny. Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava pro letošek nabízí 129 vycházek, což znamená, že do terénu letos vyrazí až tisíc vážných zájemců o šumavskou divočinu. Při výpravách do šumavské divočiny zavítáte již na tradiční místa – do původních horských pralesů na Trojmezné a na Smrčině nebo si prohlédnou úchvatný kaňon řeky Křemelné. Můžete projít také člověkem opuštěný Vltavský luh a navštívit domov tetřeva na Modravských pláních.
V národním parku je možno vyrazit do celkem 8 oblastí po 14 různých trasách. Oproti loňskému roku s některými změnami. Například u tras do Vltavského luhu nebo na Trojmeznou došlo k obměně trasy tak, aby lépe naplňovala význam slova "divočina" a chodí se více mimo cesty než právě po nich. Úplně nová trasa je v nabídce do kaňonu Křemelné v její horní části, která vás kromě přirozeného toku v kaňonu seznámí s lesy na pověstmi opředené hoře Slunečné a průvodce vás zavede také do míst bývalých vesnic Stodůlky a Frauenthal, které po odsunu původních obyvatel dnes patří přírodě.
Další velkou novinkou letošního roku je rozšíření nabídky dobrodružných výprav za poznáním velkých zvířat i unikátních biotopů v Chráněné krajinné oblasti Šumava. S průvodcem je možné vyrazit do 6 oblastí po 6 různých trasách, a jedná se tedy o celkem 18 výprav. Opravdové dobrodružství na vás čeká v nepřístupném údolí Bílé strže nebo na jezerní stěně Černého jezera. Tuto trasu zkušení průvodci doporučují jen fyzicky zdatným turistům s patřičným vybavením. Opravdový prales zažijí ti, kteří vyrazí na Boubín.
Do nejvzácnějších území Národního parku Šumava může na výjimku vstoupit jen omezený počet osob. Ochranné předpisy povolují nahlédnout do domova vzácných živočichů a rostlin jen malým skupinám, čítajícím 8 až 11 osob, nejvýše jednou za dva týdny a ve vymezeném období roku, tj. nejčastěji od poloviny července do konce října. Do výprav za přírodou je nutné se registrovat na webových stránkách parku Šumava. Turisty při výpravách provádí celkem 14 odborně vyškolených, zkušených místních průvodců. Pro ně je průvodcování turistů celoživotním povoláním a dokáží všem turistům velmi poutavě vysvětlit, proč si je šumavská divočina zcela podmanila.

2014-08-17

Námět na cyklovýlet v okolí KOVÁŘSKÉ

Cyklovlet do okolí Hory Sv. Šebestiána


Délka: 21,5 km
Obtížnost: středně náročná
Okruh: ANO, Značení: část trasy značená

Trasa výletu začíná v Hoře Sv.Šebestiána, odtud pokračuje po červené značce podél silnice do Bezručova údolí a dále přes Novovesské a Novodomské polesí na vrch Hadinec. Poté trasa vede okolo Nového rybníka do Nového Domu k hájovně, dále po modré značce kolem Starého rybníka a přírodní rezervace Buky nad Kameničkou údolím říčky Kamenička ke stejnojmenné vodní nádrži. Odtud trasa vede do Bezručova údolí k tzv. Třetímu mlýnu. Trasa výletu se stáčí vpravo a prochází údolím podél říčky Chomutovka. Po chvíli se setkává se žlutou značkou a po ní opouští údolí a vede do Menhartic. Tady se trasa napojí na cyklotrasu č. 3003 a po ní se trasa vrací zpět do Hory Sv.Šebestiána.

2014-08-11

Námět na výlet v okolí SRNÍ

Velký Roklan - Grosser Rachel (1453 m n.m.) a Roklanské jezero


Velký Roklan - Grosser Rachel (1453 m n.m.) je po Velkém Javoru druhou nejvyšší horou Bavorského lesa. Při dobré viditelnosti je možno vidět i Alpy.

U chaty Waldschmidthaus, která stojí nedaleko vrcholu, je odbočka k vyhlídce na Roklanské jezero, nad nímž se tyčí Roklanská kaple.

Výstup: z Frauenau ( 3 ½ h), ze Spiegelau přes Roklanské jezero (4 h), z Neuhütte (4 ½ h), z Obere Frauenau - parkoviště pod Roklanem „Gfäll“ (3/4 h), ze železniční zastávky Klingenbrun (2 h).
Do Frauenau se dostaneme např. autem přes Bavorskou Rudu a Zwiesel.

Roklanské jezero/ „Rachelsee“ - jezero o rozloze 3,70 ha a hloubce 13 - 14 m se nachází v oblasti Národního parku Bavorského lesa v nadmořské výšce 1071 m. Voda jezera je hnědá a neobsahuje žádnou vegetaci. Jeho nejbližší okolí má charakter pralesa. Ve stěně nad jezerem stojí dřevěná kaple „Rachelkapelle“.

Okolo Roklanského jezera vedou dvě velice zajímavé naučné stezky - „doba ledová“ (Eiszeit) a „prales“ (Urwald).

2014-08-06

Námět na akci pro děti v blízkosti KOVÁŘSKÉ

Dětský ráj u Svatošských skal

Areál Svatošky dětský ráj je přírodní rodinný areál v údolí řeky Ohře v bezprostřední blízkosti Svatošských skal. Areál nabízí návštěvníkům, ale především dětem pobyt v čisté překrásné přírodě v těsné blízkosti národní přírodní památky Svatošské skály. Naleznete zde celodenní relax bez moderní techniky. Všechny atrakce jsou koncipovány tak, aby uspokojili návštěvníky bez ohledu na věk a fyzickou zdatnost.

V našem lesoparku si můžete udělat piknik v trávě a jen tak odpočívat. Děti se jistě vybouří na obří vzduchové trampolíně, nebo si zajezdí na indiánských koních. Nadto je zcela jistě pobaví zvířátka v minizoo a všichni si jistě rádi posedí u krbu ve stylovém občerstvení U indiána, nebo na terase s výhledem na řeku Ohři a Výří skály. Maminky ocení dětské hřiště na dohled z terasy občerstvení.

Mezi další atrakce patří dětské hřiště, lezení po čemkoliv (stromy, skály), provazové lávky, výlety na loďkách, houpání na lanovém mostě přes řeku, cyklovyjížďky, beachvolejbalové hřiště a další

2014-07-30

Námět na výlet nedaleko SRNÍ

Luzný - Lusen (1373 m n.m.)


Luzný/ „Lusen“ (1373 m n.m.) se nachází cca. 400 m od hranice s ČR. Z vrcholku je krásný pohled na Šumavu a Bavorský les. Pod kopcem pramení Luzný potok, který se posléze vlévá do Vydry.
Vrcholek hory je pokryt kamenným mořem.

Výstup: z parkoviště 1,5 km východně od obce Waldhäuser (3/4 h), z Neuschönau (2 ½ h), z Mauthu (3 h), z Finsterau (2 h).

NOVINKA: Cesta na Luzný z Březníku úbočím Špičníku k hraničnímu kameni č. 28/8 Modrý Sloup je v období od 15.7.2009 do 15.11.2009 a od 15.7.2010 do 15.11.2010 OTEVŘENA.

2014-07-09

Námět na cyklo-výlet poblíž Kovářské

Cyklotrasy - Okruh kolem Klínovce

Délka: 45 km
Obtížnost: náročná
Kola: horské kolo (MTB)

Okruh vedoucí z Božího Daru přírodní rezervací Božidarská rašeliniště kolem dolu Eduard do Jáchymova a odtud přes nejvyšší vrchol Krušných hor - Klínovec zpět na Boží Dar. Trasa je náročná především díky stoupání na Klínovec, kde je nutné překonat výškový rozdíl pře 500m.

2014-06-30

Námět na výlet v okolí Kovářské

Výlet do okolí okolo obce Kovářská


Délka: 12 km
Obtížnost: nenáročná
Okruh: ANO, Značení: část trasy značená

Trasa výletu vychází po modré značce z obce Kovářská, dále pokračuje kolem železniční stanice střídavě podél trati až na vrch Mědník, na kterém je překrásná vyhlídka a poté k hotelu Měděnec a odtud do obce Měděnec. Zde odbočuje vpravo a po červené značce jde podél silnice do Horní Halže. Zde trasa opouští značené cesty a vede podél místní silnice zpět do obce Kovářská.

Kovářská je významné letovisko. Zachoval se zde kostel z 18. století, Mariánský sloup a pozdně barokní fara. Na západ od obce je rašeliniště zvané Palouk mrtvých s památníkem padlých vojáků ze třicetileté války.

Na vrchu Mědník je rotundová kaple Neposkvrněného početí Panny Marie z roku 1647. Konají se zde slavnosti a hornické pouti. Na jihozápadním svahu pod vrcholem stojí i kaple Srdce Ježíšova, postavená v roce 1935. Na svazích Mědníku jsou dodnes patrné pozůstatky středověkého dolování.

V okolí obce Měděnce se nachází ložiska pyritu, chalkopyritu a achátu. Na jižním kraji obce lze spatřit skalní útvar s plástevnatou strukturou krušnohorské ruly zvaný Sfinga. Na kopci Měděnecká hůrka je tzv. Malachitová jeskyně.

2014-06-19

Informace - Kovářská

Vážení a milí hosté!
Na Kovářské jsme již dokončili i úpravu zahrad a dodělali jsme hřiště pro děti..:)
Tedy můžeme říci, že po dvou letech usilovné práce je Kovářská kompletně hotová !!!!!
 A doufám, že vám bude dělat radost a že se k nám budete stále rádi vracet.

..druhá zahrádka je pro dospěláky..:) ale také je již krásně upravená

Prostě vše hotovo !!

2014-06-12

Námět na výlet v okolí Kovářské

Výlet do okolí okolo Božího Daru

Délka: 17 km
Obtížnost: náročná
Okruh: ANO, Značení: značená

Trasa výletu začíná na náměstí v obci Boží Dar a dále pokračuje kolem radnice a zastávky autobusové dopravy po červené značce přes vrch Neklid na vrch Klínovec s rozhlednou. Z vrcholu trasa klesá po žluté na rozcestí Nad Suchou, kde se stáčí vpravo a po zelené vede do Jáchymova. Na začátku Jáchymova odbočí na modrou turistickou značku k radnici, pak opět pokračuje po zelené značce směrem na vrch Stráž, a pod ním se stáčí vlevo. Dále trasa vede do Svítání a odtud podél státní silnice na Božidarské rašeliniště. Po jeho projití trasa jde zpět do obce Boží Dar.

2014-06-06

Námět na výlet na Šumavě - HARTMANICE

HARTMANICE


Městečko Hartmanice jsou jedním z nejmalebnějších zákoutí Šumavy na svahu Hamižné, 10 km od Sušice. Nachází se v okrese Klatovy, a jak je uvedeno v historických pramenech: "rok 1848 panství Sušice, kraj Prácheňský". V latinských textech bývaly nazývány Hartmanicium, v německých Hartmanitz.¨

První zmínka o Hartmanicích je uváděna roku 1219 ve spojitosti se jménem Petra z Artmanic, další pak roku 1228, kdy měl být držitelem Hartmanic Oldřich z Rýzmberka.Rozvoj a růst významu obce začíná až po roce 1273, kdy Přemysl Otakar II. natrvalo připojil pomezí k české koruně a do Hartmanic přeložil celnici z Březníku na Vintířské stezce,

Důležitými byly zlatonosné křemenné žíly. Úspěšná těžba zlata vynesla Hartmanicím povýšení - králem Janem Lucemburským - roku 1320 na "královské svobodné zlatohorské město". Od Rudolfa II. obdržely Hartmanice 15. 6. 1607 městský znak, právo pečetit zeleným voskem a právo na týdenní trh a dva trhy výroční. Tehdy byly Hartmanice městysem s filiálním kostelem. 2. dubna 1608 zde byla založena a až do roku 1641 česky vedena tržní kniha, což je důkazem českého osídlení.

Třicetiletá válka zpustošila Hartmanice tak, že zůstaly několik let bez života. Teprve ve druhé polovině 17. století byla obec postupně osidlována švábskými Němci a Hartmanice se stávají téměř zcela německými až do roku 1918, kdy dochází k oživení českého živlu. Voce 1938, dne 8. října, obsazuje Hartmanice německé vojsko a rozvoj obce opět stagnuje. Nový rozmach nastává až po květnu 1945, kdy také došlo k podstatnému snížení migrace obyvatel.

ZAJÍMAVOSTI, VÝLETNÍ MÍSTA, PAMĚTIHODNOSTI

Stavební dominantou je původně gotický a v 18. století zbarokizovaný kostel sv. Kateřiny. Na vrchu Hamižná, který je od roku 1995 přírodní rezervací, je šumavský ochranářský koutek s malou naučnou stezkou, která je vedena jako jedna ze 14 naučných stezek v celé Evropě, na seznamu UNESCO.

Z naučné stezky vede odbočka k vyhlídce J. Komárka, průkopníka ochrany přírody. Jihozápadně od Hartmanic v místní části Dobrá Voda stojí barokní kostel sv. Vintíře. Svatyně byla postavena na známém poutním místě (od roku 1618 kaple).

V roce 1998 zde bylo otevřeno Muzeum Dr. Šimona Adlera - expozice ze života židovské menšiny je umístěna v domě, kde se rabín, pedagog a učenec narodil. (Dr. Adler zemřel v roce 1944 v Osvětimi)
Muzeum je přístupné denně od 8.30 do 12.30 a od 13.00 do 17.00 hodin. Ve stejné budově je umístěno

Nad Dobrou vodou se zdvíhá vrch Březník s žulovou skálou a tesanými schody. Pod jeho vrcholem měl v 11. století poustevnu benediktinský mnich Vintíř, který se zúčastnil jednání mezi císařem Jindřichem III. a českým knížetem Břetislavem I. Zemřel r. 1045 ve své poustevně, pohřben je v břevnovském klášteře. Kaplička pod vrcholem byla roku 1992 obnovena.

2014-05-14

Námět na výlet v okolí Kovářské - Horní hrad - Hauenštejn

Horní hrad - Hauenštejn

V malebném hornohradském údolí, v úbočí krušnohorských kopců, nedaleko obce Krásný les, se nachází středověký strážní hrad a zámek Horní hrad, řečený Hauenštejn.

Ruina, v kterou se hrad a zámek proměnil během 2. poloviny 20. století, již více než 10 rokem znovu vzkvétá a stává se kulturním centrem s řadou možností netradičně stráveného volného času a zajímavými doplňkovými programy.

Hradní prostory skrývají gotická sklepení, trofejní a rytířský sál s dřevěným řezaným stropem. Ze středověké věže shledáte krásu Doupovských i Krušných hor.

K hradu patří i botanická zahrada a Arboretum. Plocha 1,9 ha nabízí k vidění mimořádnou sbírku více než 40 druhů javorů, jedinečné zdejší endemity i řadu unikátních druhů dřevin z východní Asie a Severní Ameriky. Zahrada je rovněž genofondovou plochou ohrožené květeny dosud nevyhlášené CHKO Střední Poohří.2014-05-01

Námět na výlet v okolí Srní - Březník

Březník (Pürstling)

Po vybudování Vchynicko - Tetovského plavebního kanálu se rychle zvyšoval objem těžby dřeva v dosud nepřístupných oblastech Prášilského panství, proto bylo nutné přistoupit k vytvoření nového revíru, kterému byl dán název Březník (Pürstling). Nachází se v nadmořské výšce 1126 metrů.

V roce 1804 byl postaven prvý, dřevěný objekt lesovny. Roku 1856 byla pro revírníka postavena nová kamenná stavba a starý objekt sloužil nadále jako hájovna. Správu tohoto polesí , které mělo výměru 2314 hektarů zabezpečovali 3 zaměstnanci - lesní revírník , příručí a hajný. Od založení Březníku v roce 1804 se zde do roku 1865 vystřídalo pouze 5 revírníků. Až do roku 1951 byla březnická hájovna obydlená, poté až do roku 1969 sloužila jako stáje pohraniční roty přímo uvnitř „železné opony“. Od r. 1969 byla opuštěná a postupně chátrala. V roce 1999 započala rekonstrukce objektu.

Do tohoto prostředí, umístil spisovatel Karel Klostermann děj svého románu Ze světa lesních samot.
Bůhví jaký osud zanesl revírníka Kořána r.186? do Pürstlinku, ležícího půl hodiny od bavorských hranic uprostřed lesů a slatin, kam před třiceti roky sotva lidská noha cestu našla. Vysoká pláň - lukami zelenými, šedým mechem porostlými, vine se potok granátově zarudlé barvy: mladá Otava, která prýští z útrob hory Luzného, kde prý jsou ještě zdroje zlata, jež za věků dávno zašlých přebytek drahého kovu „křivé“ řece dávaly. Ale teď přebytku zlata již není, vystoupíš ze dveří myslivny, stojí před tebou Luzný, směrem jižní pláň uzavíraje. Stojí tu, bělavou, kostrbatou hlavu maje v bílé mlhy neb černé mraky zahalenu. Stojí tu nehybně, věčně mlčí, jako by truchlil nad změnami posledních desetiletí.“
Tak začíná  první román (z r.1891) Karla Klostermanna, jehož dějištěm je Pürstlink , tj. dnešní Březník. Bylo mnoho polemik , zda lze skutečné obyvatele Březníku identifikovat s postavami románu s velkou pravděpodobností lze však předpokládat, že konkrétní osoby a především místa spisovatel osobně znal a ve svém díle nám zanechal autentickou vzpomínku na přírodu a život lidí na staré, dnes už dávno zaniklé Šumavě.

Žilo li v minulosti na Březníku 35 lidí, dnes je tato část Šumavy bez trvalého osídlení. Na Březníku funguje Informační středisko NP Šumava a také občerstvení.

NOVINKA: Cesta k Modrému sloupu je přístupna z Březníku úbočím Špičníku k hraničnímu kameni č. 28/8 v období od 15.7.2009 do 15.11.2009 a od 15.7.2010 do 15.11.2010.


2014-04-17

Námět na výlet okolí Lenory - zřícenina hradu Kunžvart


Zřícenina hradu Kunžvart se tyčí na skalním vrcholu hory Strážný nad obcí Strážný při hranicích ČR s Německem v nadmořské výšce 1.115 m asi 2 km severozápadně od obce. Spolehlivě chráněn ze tří stran kolmými skalními stěnami a ze strany čtvrté šíjovým příkopem byl téměř nedobytnou pevností.
Jméno hradu je odvozeno od původního německého názvu Königswarte (Královská stráž). Byl založen pravděpodobně v první třetině 14. století králem Janem Lucemburským k ochraně hranic a Zlaté stezky. První zprávy o hradu pocházejí až z roku 1359, kdy jej král Karel IV. potvrdil jako součást vimperského panství. Největšího významu se Kunžvartu zřejmě dostalo ve 14. století při vybírání cla na nové silnici z Vimperka do nedalekého německého Pasova. V první polovině 16. století byl však opuštěn a v roce 1547 o něm zprávy hovoří jako o pustém. Po požáru, který jej postihl ještě v poslední čtvrti 16. století, se zvolna proměnil ve zříceninu.

Nejlépe dochovanou částí hradu je 15 m vysoká původně třípatrová obytná hranolová věž.


2014-04-13

Námět na výlet v okolí Kovářské - Tisovský vrch - Pajndl

Tisovský vrch - PajndlTisovský vrch - Pajndl

Krušnohorskému údolí nad obcí Nejdek vévodí zalesněný masiv Tisovského vrchu, z něhož hrdě shlíží kamenná rozhledna Pajndl. Nabízí jeden z nejkrásnějších rozhledů do širokého okolí - nejen na Krušné hory a jejich nejvyšší horu Klínovec, ale i na výšiny Slavkovského lesa. Za příznivého počasí dohlédnete až na vzdálené vrcholky - umavy.

Ke stavbě vyhlídkové věže inspirovaly její stavitele (tehdejší spolek Nejdecké krušnohorské jednoty) starší rozhledny na Klínovci (1884) a Plešivci (1895). Stavba byla dokončena v roce 1897 a stala se ihned vyhledávaným turistickým cílem. Proto zde roku 1908 otevřeli stylovou výletní restauraci, která však za 2. světové války zanikla a rozhledna začala chátrat. Nebýt úsilí několika nadšenců z okolí, kteří v roce 1985 přiměli Městský výbor v Nejdku k financování oprav, jistě bychom o tuto nádhernou vyhlídku přišli.

Pajndl, volně přístupný po celý rok, stojí na 10 m vysoké skále a jeho celková výška je 24 m. Z toho 3 m tvoří prosklený přístřešek, který poskytuje útočiště při horším počasí a na jehož vrcholu je třímetrový bleskosvod. Jinak můžete obdivovat krásy okolí na vyhlídkovém plató, kam Vás zavede točité schodiště tvořené 111 žulovými schody uvnitř rozhledny a 17 schody vedoucími k jejímu vchodu. Vyhlídka je ohraničena mohutným zdobeným litinovým zábradlím, které je jedinou připomínkou spojení se zemí, když pohledem zasněným do dálek zapomenete, že přece jen nelítáte v oblacích.

K rozhledně se pohodlně dostanete na kole i pěšky cestou z městečka Nové Hamry po žlutě značené turistické cestě nebo z Nejdku přes obec Tisová. Z Tisové se pak vydejte po modře a žlutě značené cestě. Na Tisovský vrch je rovněž dobrý výstup od železniční zastávky Tisová nebo Nové Hamry – Sejfy po žlutě značené turistické cestě vedoucí až do Nových Hamrů.


 

2014-04-02

Námět na výlet v okolí Lenory - ZŘÍCENINA HRADU VÍTKŮV KÁMEN


Zřícenina gotického hradu Vítkův kámen se tyčí vysoko nad okolní krajinou na stejnojmenném kopci (1053 m) na pravém břehu Lipenské přehrady asi 4 km od česko-rakouské hranice. Je nejvýše položeným hradem v Čechách.

Vítkův kámen založil v polovině 13. století rod Vítkovců jako pohraniční pevnost. Bylo zde také správní středisko nových vesnic zakládaných z obou stran hranice. Začátkem 14. století se hrad stal majetkem Rožmberků, kteří jej v 16. století opevnili a jimž až na krátké období patřil až do roku 1611. Ti jej také připojili ke krumlovskému panství.

Hrad byl udržován až do začátku 18. století, poslední úpravy na něm byly provedeny v roce 1725, ale v polovině 18. století byl již opuštěn. Po druhé světové válce, kdy oblast nebyla veřejnosti přístupná, sloužil pohraniční stráži.
Jádrem hradu je obytná hranolová věž, k níž přiléhá menší polygonální přístavba. Obvodové hradby jsou doplněny pěti baštami.

Zřícenina je přístupná po pravém břehu Lipenského jezera z Frýdavy po žluté a červené turistické značce (asi 10 km) nebo z Přední Výtoně po červené (asi 7 km). Po silnici je možné dojet až do vsi Svatý Tomáš, která se rozkládá asi 500 m pod hradem.

Zajímavosti v okolí

Krajinou kolem hradu a vsi prochází naučná stezka Svatý Tomáš, zaměřená zejména problematiku pěstování a obnovy lesa a vlastivědné zajímavosti.