2020-09-17

Zajímavé místo na návštěvu na Šumavě

Bývalý vápencový lom v Rabí

Příroda
Lom nedaleko obce Rabí na Šumavě sloužil od středověku k těžbě vápence. Vápno se tu pak vypalovalo v primitivních pecích a jamách. Okolí lomu nabízí nádherné výhledy, vstup do lomu je na vlastní nebezpečí.
Bývalý vápencový lom se ukrývá nedaleko silnice ze Sušice do Rabí. Sloužil k těžbě vápence a následně k výrobě vápna. O tom, jak kvalitní vápno zde vznikalo, svědčí nedaleký hrad Rabí. Lom Rabí byl uzavřen z důvodu velkých otřesů, které poškozovaly statiku hradu i blízkých rodinných domků.

V dnešní době probíhá zpracování vápence z lomu v Hejné ve Velkých Hydčicích. V zadní části Rábského lomu nazývané „U kostelíka“  je dosud v provozu betonárka a v přední části, která je nevyužívaná, se vytvořilo hezké jezírko s průzračnou smaragdovou vápencovou vodou.

Cedule u lomu vstup do něj zakazují, přesto je lom oblíbeným místem mnoha lidí, které láká nádherná čistá voda. Krásné výhledy na nabízí vyhlídkové místo nad lomem. 

Zdroj: Kudy z Nudy

2020-09-02

Námět na zajímavý výlet na Šumavě

 

Hrad Velhartice - nově i s hradním pivovarem

Památky
K ojedinělým dílům české hradní architektury patří hrad Velhartice. Jeho dominanty tvoří zříceniny starého gotického paláce Rajského domu s protější věží Putnou. Obě části jsou propojeny mohutným kamenným mostem se čtyřmi lomenými oblouky. Od roku 2012 je otevřený také hradní pivovar.

Ojedinělým projektem v oblasti historických památek je audiovizuální pořad v rámci prohlídkového okruhu hradu.

Okruh hrad zahajuje audiovizuální pořad o historii a stavebním vývoji hradu. Následuje prohlídka hradní cisterny, potravinových sklepů a vstup do impozantních bývalých interiérů Rajského paláce. Tento hradní okruh vám umožní nahlédnout do středověkého života prostřednictvím šachové hry podle Tomáše Štítného ze Štítného.

Okruh zámek nabízí prohlídku zámeckých renesančních interiérů šlechtické rodiny žijící v polovině 17. století. Prohlédnete si rodinnou místnost, šatnu šlechtičny, komůrku komorné, jídelnu, hernu, taneční sál či loveckou chodbu. Expozice seznamuje se všedním i společenským životem šlechtické rodiny na venkovském sídle. Dozvíte se o filosofii jejich života, jak lidé pozdní renesance trávili svůj volný čas, a také něco o hrách, které se v tomto období hrály.

Volná prohlídka upoutá impozantní dvouštítovou budovou bývalého hradního pivovaru, která se příležitostně využívá k různým interaktivním expozicím či výstavám. Zhlédnete také zbytky vinopalny, hradební okruh spodního nádvoří i zadního parkánu, ale i několik her rozmístěných volně po areálu, které si můžete sami zahrát.

Před hradem vyrůstá na plochách starých základů původních staveb zaniklého předhradí soubor staveb lidové architektury. Tento skanzen je tvořen hodnotnými stavbami transferovanými do předpolí hradu z pošumavského předhůří z důvodu nemožnosti jejich záchrany v původním umístění. Od roku 2009 je tento okruh oficiálně zpřístupněn pro návštěvníky, prozatím jako prohlídka exteriérů.

Zásadní událostí je otevření hradního pivovaru. Po desítkách let náročných rekonstrukcí mohou návštěvníci hradu konečně navštívit jeho interiéry. Povedlo se najít i provozovatele restaurace, takže si na Velharticích budete moci dát pivo i něco dobrého k snědku. Pivovar bude ale zároveň sloužit nejrůznějším kulturním aktivitám, především výstavám a koncertům.

Z historie:
Hrad byl založen mezi roky 1290 - 1310 jako rodové sídlo pánů z Velhartic. Stavbu započal Bohumil z Budětic, pokračoval Bušek starší a jeho syn Bušek mladší z Velhartic, oba oblíbení a věrní komorníci krále a císaře Karla IV. Roku 1627 byl k Rajskému domu připojen pozdně renesanční zámecký palác, který nese název po svém staviteli Huertovo křídlo.

Zdroj: Kudy z Nudy

2020-08-22

Zajímavé místo poblíž Kovářské

 

Prohlídková štola Starý Martin v Krupce na Teplicku

Krupka je městem cínu, který se v tamních dolech po dlouhá léta těžil. Prohlídková štola Starý Martin je jedním z nejvýznamnějších starých důlních děl krupského revíru.
O historii a způsobech získávání cínu se lecos dozvíte při návštěvě prohlídkové školy Starý Martin. Její výjimečný charakter spočívá v její směrné délce (kolem 2 km), což z ní činí nejdelší cínovou rudní žílu v ČR i střední Evropě.

V průběhu takřka hodinové prohlídky štoly budete zasvěceni do tajů ražení cínové rudy, uvidíte hlavní úseky žíly Lukáš s její minerální výplní, či se na vlastní oči seznámíte s krápníkovou výzdobou důlních prostor. Před vchodem do štoly si navíc můžete prohlédnout zblízka zajímavé důlní stroje, které byly používány především pro práci v podzemí.
 
Štola Starý Martin je jedno z nejvýznamnějších starých důlních děl krupského revíru. Otevírá severozápadní část žíly Lukáš, která v dávné minulosti náležela mezi nejdůležitější cínové rudní žíly a se svou směrnou délkou 2 km byla nejdelší v České republice a střední Evropě.
 
Nejstarší dobývací práce spadají pravděpodobně do 14. století, první písemná zmínka pak pochází z Krupského horního řádu z roku 1482, který zmiňuje ražbu a udržování hluboké dědičné štoly Dürrholz. S ražbou štoly Martin započali báňští podnikatelé Lewald a Schiller, kteří zakoupili krupské doly roku 1864. Cínová ruda se v této štole těžila až do roku 1922, kdy byl provoz zastaven.

K prohlídce štoly Starý Martin se doporučuje pevná obuv a teplé oblečení. Vstup dětem do 5 let není povolen. Prohlídka trvá 45 minut, délka trasy je 1000 m (tam i zpět).

Zdroj: Kudy z Nudy

2020-08-03

Wembloudovy Hrby 2020 poblíž Kovářské

Kdy 15. srpen 2020 9:00 - 16:00

Sportovní akce
Tradiční závod horských kol v přírodním areálu RC dráha / Oudaplac u Klášterce nad Ohří. Trať WH je jezdivá a dynamická. Není na ní místo, kde by cyklista s průměrnou i lehce podprůměrnou výkonností musel tlačit.
Snad jediná náročnější část, je sjezd v závěrečné části okruhu, ale i ten je stavěn tak, aby ho sjel každý. Jedná se o dva okruhy v lesích, na úpatí Krušných Hor. 

Technická náročnost je průměrná, ale závod je divácky atraktivní, protože hlavní okruh, zkrácené okruhy a hlavně i dětské okruhy jsou vedeny okolo areálu.

Dětské tratě jsou vedeny v okolí areálu po polních cestách a trávě s minimálním

2020-07-30

Šumavskými vesnicemi v okolí SrubVycházkový okruh šumavskými vesnicemi - kaštanovou alejí do Tuškova, přes Opolenec do sedla 
pod hradem Kašperkem a zpět do Kašperských Hor.
Z náměstí se vydáme západním směrem na Sušici. Při přechodu z náměstí míjíme vpravo historickou budovu radnice. Na křižovatce již nepokračujeme po hlavní silnici na Sušici, ale odbočíme doprava (směr Tuškov).
Projdeme kolem někdejšího Spolkového domu (nyní Sokolovna). Cca 100 m za domem na konci aleje můžeme jít přes pole a les do Tuškova, nebo pokračovat asfaltovou silnicí. V Tuškově uprostřed vsi (za autobusovou zastávkou) odbočíme ze silnice vlevo na polní cestu, která nás přivede do vesničky Opolenec.
Projdeme osadu a pokračujeme polní cestou vzhůru. Stoupání je zakončeno křižovatkou lesních cest. Odbočíme vpravo na širší, kamenem zpevněnou cestu. Poté přejdeme opět starou asfaltovou silnici vedoucí obcí Tuškov.
Pokračujeme v přímém směru po lesní cestě, která nás po delší době přivede na křižovatku lesních cest. Z tohoto bodu klesáme vpravo podél lesa. Sejdeme k můstku přes Opolenecký potok.

2020-07-20

Informace COVID 19


Vážení a milí hosté!

Jsme moc rádi, že se k nám vracíte a že u nás trávíte dovolenou !

O to více si toho vážíme v této velmi nelehké době spojené s koronavirovou (COVID 19) epidemií.
Ovšem i v současné chvíli jsou v ČR koronavirová ohniska, které jsou epidemiologicky významná. A jelikož k nám jezdíte ze všech koutů naší země, tak k nám na dovolenou míří lidé i z těchto míst.

Proto abychom se vyhnuli šíření koronaviru, bude od hostů z těchto míst (jsou jasně definovaná Ministerstvem Zdravotnictví ČR) požadováno před ubytováním, předložení negativního PCR testu na kronavir/COVID 19, ne starší jak 4 dny. Bez toho testu se nebude možno u nás ubytovat

Vždy se s vámi spojíme v týdenním předstihu před dovolenou a vše s vámi rozebereme ještě osobně.

Chráníme tím Vás i nás.

2020-07-15

Bezručovo údolí - nejhlubší a nejdelší údolí Krušných hor


Součást parku tvoří přírodní prostředí svahů údolí a údolní niva řeky Chomutovky, jádrem jsou přírodní rezervace Novodomské rašeliniště, dále přírodní rezervace Buky nad Kameničkou a přírodní památka Krásná Lípa.
Bezručovo údolí na základě svých přírodních hodnot bylo na jaře 2002 vyhlášeno Přírodním parkem Bezručovo údolí. Toto hodnotné přírodní prostředí přímo navazuje na sídelní útvar Chomutov-Jirkov a tvoří spojnici města s rekreačními cíli v Krušných horách prostřednictvím značených turistických stezek a cyklotras. Z údolí je možné pěší a cyklistické propojení na Horu Sv. Šebestiána, Načetín, Kálek, přes Blatno do Jirkova a zpět do Chomutova. Rozloha parku je přibližně 6 500 ha. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 380–850 m n. m.

Zajímavosti a technické památky:
 • Novodomské rašeliniště
 • Buky nad Kameničkou
 • Krásná Lípa (okolo několik objektů vnějšího opevnění z roku 1933)
 • pozůstatky hrádku Hausberk z počátku 14. st. (jedinečný výhled)
 • dva Dolské mlýny
 • vodní díla: Křimov a Kamenička s kamennou hrází z roku 1904

2020-07-01

Bikepark Špičák v Železné Rudě

Šumava nabízí stovky kilometrů tras pro horská kola. Bikepark Ski&bike Špičák - Železná Ruda se nachází v pohoří Šumavy ve Sport areálu Špičák, který je vzdálen 5 km od Rudy směrem na Nýrsko. Užít si můžete také společnou jízdenku s přeshraničním bikeparkem Geisskopf.

Vyznavači jízdy na kole v terénu mohou využít Bikepark Špičák, kde si mohou vyzkoušet své dovednosti při jízdě v terénu. Bikepark sestává z několika tras s různou obtížností a je v provozu v letním období od poloviny června do poloviny září.  Přepravu na vrchol zajišťuje sedačková lanovka, která přepraví vás i vaše kolo. Dolů už sjíždíte na svém kole.
Pro takovouto jízdu v náročnějším terénu jsou určena speciální sjezdová a freeridová kola, které je možné zapůjčit si v naší půjčovně. K zapůjčení nabízíme i chrániče a helmy. Jízda v bikeparku je dovolena pouze s přilbou!

Tratě:

 • Freeriding - dvě freeridové tratě střední obtížnosti velmi plynulé a hravé. Najdete zde klopenky, skoky, lávky, wallride, step up a mnoho dalšího. Jedna DH trať pro experty. Převýšení: 336 m, celková délka: 6500 m
 • Dirtjump Park - skoková sekce, která navazuje na tratě vedoucí z vrcholu. Jsou zde 4 skoky střední obtížnosti umístěné v lese ve spodní části parku.
 • Skillcenter - místo pro nácvik základních dovedností a pro děti. Najdete zde houpačky, lávky, skoky.
 • XC – Šumava nabízí nespočet značených cyklotras s napojením i na trasy v Německu.
 • Sleeping Snake - trasa roku 2014 vede od Špičáckého sedla přes Jezerní cestu k lanovce. Širokou, pohodlnou a nenáročnou cyklostezku zvládnou všichni cyklisté včetně začátečníků.

Zázemí bikeparku:

 • půjčovna kol značky KONA, Bike shop a servis kol
 • ubytování a stravování přímo v místě
 • úschovna

V bikeparcích Špičák a Geisskopf můžete nyní jezdit s jednou společnou jízdenkou. V obou Šumavských bikeparkcích můžete zakoupit čtyřdenní jízdenku 3+1. Ta nabízí 3dny ježdění na Špičáku plus jeden den na Geisskopfu. Nebo naopak 3dny Geisskopf a 1 den Špičák. Na této jízdence ušetříte až 14% oproti standardním cenám a navíc po příjezdu do partnerského bikeparku, minete pokladnu a jdete rovnou na věc (dospělí 7 830 Kč, mládež 6 750 Kč, děti a senioři 4 320 Kč).

Stejně tak jednoduše funguje i Gravity card, kterou je již druhým rokem možno zakoupit v obou bikeparcích a platí v 16 bikeparcích v několika zemích Evropy (ta vyjde

2020-06-24

Na kole na Horskou Kvildu a okolí
Horská Kvilda patří k nejkrásnějším místům Šumavy. Najdeme tady typické horské chalupy, hluboké lesy, i travnaté pláně. Se svou nadmořskou výškou okolo 1070 m. n. m. je jednou z nejvýše položených obcí v České republice. Pokud sem jedete na podzim nebo v zimě, přibalte si velmi teplé oblečení. Teploty tu dosahují rekordně hluboko pod bod mrazu.

Oblíbený výlet Šumavou Terezy Matějkové
Horská KvildaNa Šumavě není příliš mnoho prudkých kopců, a tak je velice oblíbená mezi cyklisty a běžkaři. V létě nebo v zimě si zpříjemněte pobyt na Horské Kvildě pěkným výletem na Knížecí Pláně. Vydejte přes samotu Vydří Most k pěknému rašeliništi Jezerní slať. Pokud nemáte naspěch, zajděte se podívat na vyhlídkovou věž, z které uvidíte převážnou část této zajímavé lokality. V jednom z nejstudenějších míst u nás se daří chladnomilným druhům rostlin. V zimním období je Jezerní slať bohužel nepřístupná veřejnosti, protože zde zimují chráněné živočišné druhy.
 
Další zastávkou na cestě je významné turistické středisko - Kvilda. K návštěvě se nabízí zdejší muzeum, kde je stálá expozice o historii Kvildy a Bučiny. Mezi exponáty najdete dobové mapy, fotografie a předměty ze života šumavských obyvatel.
 

Chuťový zážitek na Knížecích Pláních

Knížecí pláněPoté budete pokračovat po části naučné stezky Nelesní krajina určené zejména pro nejmenší děti. Opustíte ji u penzionu Lesní Chalupy a dáte se směrem k zaniklé osadě Bučiny. Někdejší nejvýše položená obec v Čechách osiřela po odsunu Němců na konci 2. světové války. Na jejím místě dnes stojí kaplička z roku 1992, turistické odpočívadlo a informační tabule. Během odpočinku se můžete kochat pohledem přes Knížecí Pláně na jižní část Šumavy. Při velmi pěkném počasí možná zahlédnete vrcholky Alp.
 
Na rozcestí vás již turistické značky nasměrují na Knížecí Pláně. Na opuštěném místě v srdci panenské přírody najdete pouze obnovený hřbitov s dřevěným křížem v místě bývalého kostela a penzion Hájenka. Nenechte si rozhodně ujít zdejší gastronomické speciality – Knížecí guláš a hlavně Pralinkové knedlíky přelité směsicí lesních plodů. Krásnou přírodu si můžete v klidu vychutnat, automobily sem mají vjezd zakázán. Příznivé klima dělá z okolí ráj pro houbaře.
 

K prameni Vltavy

U pramene VltavyZpáteční cestu vezměte přes pramen Vltavy. Působivé místo při jihovýchodním úpatí Černé hory bylo desítky let pro turisty nepřístupné, protože leželo v hraničním pásmu. Dnes k němu denně proudí davy turistů jako v dobách před 2. světovou válkou, kdy tu stávala turistická chata. Po rovné asfaltové cestě se pohodlně dostanete do Kvildy a zpátky do Horské Kvildy. V letním období navíc z Bučiny jede do obou Kvild  „zelený autobus (modrá linka). V Kvildě můžete načerpat nové síly například v místní oblíbené pekárně.
(zdroj Kudy z nudy)

2020-06-17

Osecké trhy poblíž Kovářské

Kdy 20. červen 2020 8:00 - 16:00

Město Osek - Informační turistické centrum Osek ve spolupráci s Cisterciáckým opatstvím Osek se rozhodlo pro podporu řemeslníků  pořádat pravidelně v sobotu po čtrnácti dnech Osecké trhy.
Město Osek - Informační turistické centrum Osek ve spolupráci s Cisterciáckým opatstvím Osek se rozhodlo pro podporu řemeslníků  pořádat pravidelně v sobotu po čtrnácti dnech Osecké trhy. 

20. června budou například v nabídce nože, svíčky, šperky a další výrobky
 
Více informací na info@osek.cz, itc@osek.cz nebo na tel.:  417 822 138

2020-06-14

Okolí Srní - Naučná stezka Okolo Kostelního vrchu

Nenáročná zážitková trasa Okolo Kostelního vrchu vás zavede do míst, kde stávala Hauswaldská kaple. Od ní se vydáte na 2,6 kilometrů dlouhý okruh, který vás zavede na celkem 5 zastavení. Tato zastavení se věnují jedinému: citátům spisovatele Karla Klostermanna.
Pojďte se projít k bývalé Hauswaldské kapli, místu kdysi hojně navštěvovanému, poté násilně nasměrovanému k temnotě zapomnění, dnes opět přivedenému k životu. Napijete se vody, o níž se traduje, že je zázračná a uzdravuje. Společně s Karlem Klostermannem, spisovatelem Šumavy, se vydáte na procházku čarovným lesem Kostelního vrchu – Hauswaldu. Procházka zklidňujícím prostředím lesa může být pro duši dnešního člověka stejným zázrakem jako zázračná voda u kaple pro jeho tělo.
Naučná stezka prochází divočinou na západním úbočí Kostelního vrchu a jihozápadním úbočí jižněji položené kóty 1007 m, na níž jsou místo klasických naučných tabulí dřevěné panely s citáty o šumavské přírodě a krajině z knihy Karla Klostermanna Črty ze Šumavy.
Víte, že….? aneb místní zajímavosti
 • Jméno Hauswald („domácí les″) je odvozeno od skutečnosti, že si z něj místní obyvatelé mohli brát dřevo i trávu na krmení domácího zvířectva.
 
 • O kaplích píše ve své povídce Červené srdce (sbírka V srdci Šumavských hvozdů) spisovatel Karel Klostermann, o poutích se zmiňuje Josef Váchal v knize Šumava umírající a romantická.
 
 • Odstřel kaple je často kladen do roku 1957. Jde však pravděpodobně o tradovaný omyl, datum odstřelu bylo dle místních pamětníků 14. září 1958.
 
 • Jeden a půl metru před křížkem je dle psychotronika Pavla Kozáka velmi silný energetický bod (interpretovaný jako druidská svatyně). Nedaleký velký kámen prý nese „zbytkovou energii zjevení vysoké duchovní bytosti″. Za místo velmi silné zemské energie (a obydlí malého vodního skřítka) považuje P. Kozák i studánku u kaple; text byl však psán ještě před současnou úpravou celého prostoru a vztahuje se tedy k původní studánce.
 
 • Poutě k Hauswaldksé kapli se konaly a opět konají v polovině srpna.

2020-03-21

Stavba roubenky - Maleč

Vážení a milí hosté!

Díky tomu, že zima letos nebyla na Šumavě velká a dlouhá, tak jako obvykle, mohli jsme začít s pokračováním stavby na Malči již v březnu a ne až v dubnu,jak bylo původně v plánu.
A je pravda, že stavba letí kupředu velmi rychle. Což dokumentují níže uvedené snímky. Běhen dvou týdnů je v podstatě hrubá stavba dokončena! To je úcty hodný výkon!
Za pár dnů se již začnou zaměřovat a plánovat vnitřní práce atd.
A když nám to všem zúčastněným půjde tak dobře, jako doposud, tak se nám doufám stavba podaří dokončit do konce tohoto roku se vším všudy a bude pro vás připravená!

den stavby 9.3.

den stavby 13.3.

den stavby 18.3.

den stavby 20.3.
2020-03-18

Námět na výlet na Kovářská

Pakliže bude přijatelné počasí a to buď pěkné ještě zimní, nebo již trochu ucházející s předzvěstí jara vyrazte se kouknou do nedalekého městečka Pernink - zde je pár informací k tomuto místu. 

R. 1848 panství Ostrov nad Ohří, kraj Loketský. V německých textech Bärringen, Peringer, Beringer, Peringa, Pärringen. Sídliště, založené asi v r. 1532, bylo snad založeno už jako město, nebo bylo nedlouho poté povýšeno. Kdy získalo znak, není známo, šlikovský erb ve znaku však dokazuje, že se tak musilo stát před r. 1572. Jinak kromě městské věže sestává znak z hornických znamení a obrazu medvěda, který prý vyhrabal rudu. Ovšem medvěd je také mluvícím znamením německého jména města. V témž smyslu se někdy udává, že medvěd má mít v tlamě nebo v tlapě prsten, což však ve znaku na pečeti nevidíme. Barvy známe jenom z literatury; na průčelí radnice v Perninku je dnes levé pole modré, jde však o novou úpravu bez záruky, jak byl znak malován prvotně.

2020-03-01

Akce na Šumavě - Pozorování jelenů v obůrce Borová Lada – Zahrádky

Nedaleko Borové Lady, na místě zvaném Zahrádky se nachází přezimovací obůrka pro vysokou zvěř, která přichází v přirozeném pastevním cyklu na předkládanou potravu. Podívat se na jeleny je možné v rámci programu NP Šumava s průvodcem, v předem určených časech.
Zahájení zimního pozorování je závislé na výšce sněhové pokrývky, která určuje, kdy jelení zvěř přichází do přezimovacích obůrek. Obůrky slouží jako místo jejich pobytu, kde mají klid od rušivých zimních aktivit člověka a zároveň i pravidelný přísun potravy. Jelení zvěř tak není stresována a nezpůsobí škody na lesních porostech.
Pozorování jelenů patří k nejoblíbenějším programům ze zimní nabídky na Šumavě. Na Borové Ladě je možné vyrazit do obůrky Zahrádky, a to od 4. února do 31. března 2020, vždy v úterý a čtvrtek.
Možnost být pozorován je však již jen na vlastní vůli volně žijícího zvířete. Z každého objektu je možné v omezené míře i fotografovat. Maximální kapacita jednoho pozorovacího místa je 30 osob, proto je třeba se předem zaregistrovat na níže uvedených kontaktech. Za jeleny se můžete vypravit každé úterý a čtvrtek, sraz je ve 13:00 hodin.
Určitě si doma nezapomeňte dalekohled, vhodné je také teplé oblečení. Vstup se psy není možný

2020-02-24

Námět na zimní výlet na Šumavě

Ludwigsthal - naučná stezka NP Bavorský les

Rys a vlk, dvě tradiční šelmy Šumavy a Bavorského lesa, které zde člověk skoro vyhubil. A právě za nimi jsme se vydali během svého pobytu v Železné Rudě na německou stranu hranice do minizoo u obce Ludwigsthal, kde rysy, vlci a ostatní zvířata žijí ve svém skoro přirozeném prostředí.

Jako dopravní prostředek jsme použili auto, ale dá se sem dostat i vlakem z Železné Rudy s přestupem v Alžbětíně na německou železnici.

Za čím jedeme?
na fotce je rys, jen ho najít

Od parkoviště, které se nachází hned u hlavní silnice spojující Železnou Rudu s městem Zweisel jsme se vydali po okružní značené trase k výběhu rysů. K naší velké radosti jsme rysy viděli. Následně jsme došli k velkému infocentru. Zde je možno zakoupit nejen suvenýry a občerstvit se, ale je tu umístěna i velice pěkná interaktivní expozice o Národním parku Šumava - Bavorský les. Další naše kroky směřovali k výběhu vlků a i zde jsme měli štěstí a jednoho vlka samotáře jsme mohli pozorovat. Součástí parku je i vyhlídková věž, která ze svého vrcholu určitě nabízí krásný výhled na zdejší část Bavorského lesa. Nám však bylo toto odepřeno, neboť jsme zde byli v zimě a to je nejvyšší část vyhlídkové věže uzavřena z bezpečnostních důvodů. Naučná stezka nás dále zavedla k výběhu skotu a koní. Chovají se zde ty druhy těchto hospodářských zvířat, které byly v minulosti pro tuto oblast Bavorského lesa typické. Posledním zastavením na našem putování byla uměle vytvořená jeskyně pralidí s ukázkami jejich umělecké tvorby na stěnách, kde převažují hlavně motivy zvěře a jejího lovu.

Ostatní informace

Toto velice pěkné místo jsme navštívili v zimě a podle mě jsme dobře udělali. Na sněhu jsou rysy a vlci přece jenom lépe vidět. Jejich výběhy jsou dost velké, aby simulovaly jejich přirozené životní prostředí a tak jen najití některého jedince byl i na sněžném podkladu celkem problém, ale nám se to podařilo.
Vstupné se neplatí, jediným výdajem bylo zaplacení parkovného, které činí 1 euro za každou započatou hodinu.

2020-02-10

Akce na Šumavě - Šumavský skimaraton na Kvild

Šumavský skimaraton je druhý největší lyžařský skimaraton v České republice. 
22. únor 2020 - 23. únor 2020
Svoji trasu si zde vybere úplně každý. Závody klasicky i volně, dětské závody i nezávodní vyjížďky na běžkách. Letos se bude konat již 34. ročník.

Závodní trasy:
Sobota 22.2.2020:

Dětské závody na 1, 2, 5 km – starty od 10:00
Závod volně na 46 km – start 12:00
Závod volně na 23 km – start 12:15
Závod volně na 8 km – start 12:20
Neděle 23.2.2020:
Závod klasicky na 45 km – start 10:00
Závod klasicky na 23 km – start 12:00

Stopa pro život
5 lokalit, 5 termínů, 5 příležitostí strávit zimní víkend na horách. Seriál Stopa pro život sdružuje pět oblíbených velkých  českých závodů v běžeckém lyžování. Každý je trochu jiný, má svoji jedinečnou historii, specifické kouzlo, jedinečnou závodní trasu a kulisu. Závody jsou určeny nejširší veřejnosti a nabízí sportovní vyžití každému zájemci bez věkového a výkonnostního omezení, na všech podnicích (kromě Krkonošské 70) si na své přijdou i děti. Kromě perfektně připravené stopy a úžasné atmosféry vás čeká bezkonkurenční servis pro závodníky na trase i v zázemí, připravený je i zajímavý doprovodný program pro doprovody a rodiny s dětmi.

2020-01-20

Kovářsaká - Na lyže v Krušných Horách

I když není moc sněhu na Klínovci se stále lyžuje :)

Proto připomeneme informace ke Skiareál Klínovec i v letošní zimní sezoně !

Skiareál Klínovec je největší a nejmodernější lyžařské středisko Krušných hor. Spolu s německým areálem Fichtelberg vytváří InterSkiregion Fichtelberg-Klínovec který lyžařům nabízí 47 km sjezdovek od jeden a půldenní permanentky. Nově došlo k propojení Klínovce s Neklidem a Božím Darem.
Na Klínovci najdete 4 sedačkové lanovky a 6 lyžařských vleků. K dispozici je U rampa i snowpark s mnoha skoky a překážkami a také 30 km upravovaných běžeckých tratí. Lyžařské tratě všech druhů obtížnosti jsou pravidelně upravovány. Středisko nabízí sněhovou garanci modernizovaným systémem umělého zasněžování, které je plně automatizováno.

Výhodný je také on-line prodej skipasů přes webové stránky, díky němuž není nutné při koupi skipasu trávit dlouhé minuty u pokladen. Nově si můžete v on-line obchodě dobít i sezonní skipas.
 

Klínovec JIH


Na sjezdovce Jáchymovská jezdí lanovka s oranžovou krycí bublinou, v nové části areálu na jižní straně byla také zbudována sjezdovka, která je na české poměry velmi unikátní svými parametry - nová jáchymovská sjezdovka měří totiž na délku 3 km, její šířka je až 100 m a převýšení 500 m.

Na jižní straně Klínovce najdete zázemí pro všechny lyžaře zahrnující občerstvení, ApresSki bar, lyžařskou školu a půjčovnu vybavení a také výukové centrum s pojízdným pásem pro nejmenší lyžaře. Díky výstavbě areálu Klínovec-Jih na jáchymovské straně se také velmi usnadnil příjezd všech lyžařů od Karlových Varů a Plzně, pokud totiž zaparkují u jáchymovské lanovky, ušetří si cca 20 km jízdy horským terénem. Parkoviště je pro lyžaře zcela zdarma.
 

Klínovec SEVER


Na Klínovci si užijete i loni rozšířené sjezdovky na severní straně. Sjezd z mostu na Přemostěné pohodlně dovede i začínající lyžaře k lanové dráze Suzuki. Tím zároveň došlo k výraznému prodloužení sjezdovky Turistická z původních 1 100 m na nynějších 1 700 m.

Propojení Skiareál Klínovec – Neklid – Boží Dar


Od sezóny 2018/19 je propojení Skiareálu Klínovec se sousedícím skiareálem na Neklidu a přímé lyžařské propojení s Božím Darem. Skiareál Klínovec se tak rozšířil z původních 33 km na 47 km, z toho je většina zasněžována technickým sněhem.

Celý lyžařský komplex Skiareál Klínovec obsluhuje 5 lanových drah, z toho jsou 2 s oranžovou krycí bublinou. Unikátní v rámci ČR je také propojení celé oblasti lyžařsky – žádné přesuny skibusy, ale pohodlně po propojovacích sjezdovkách. Z vrcholu Klínovce povede propojovací sjezdovka ke spodní stanici lanové dráhy na Neklidu a z Neklidu ke spodní stanici lanové dráhy Prima Express. Celkem je v nabídcetedy téměř 50 km sjezdových tratí a to na jeden skipas.

Novinky sezóny 2018/19


 • Propojení Skiareál Klínovec – Neklid – Boží Dar.
 • rozšíření sjezdovek Dámská a Pařezovka. Modrá sjezdová trať Dámská je rozšířena o 100%, na dvojnásobek své šířky a červená Pařezovka byla rozšířena o 20%.
 • Modernizace se také dočkal Cool Fun park, kde byly přidány zábavné prvky a chill zóna.
 • Legendární snowpark Neklid letos nabízí široké vyžití v podobě skoků a překážek.
 

InterSkiregion Fichtelberg – Klínovec


Již několik let pokračuje úspěšná přeshraniční spolupráce v rámci mezinárodního česko-německého regionu. Tento InterSkiregion Fichtelberg – Klínovec nabízí 33 km sjezdových tratí všech obtížností a to již v ceně od jeden a půl denních permanentek. Přes hranice do Oberwiesenthalu jezdí zcela bezplatně skibus, který dopraví pohodlně lyžaře na druhou stranu hor za pouhých 10 minut. Cena jednodenního skipasu za dospělou osobu je pro českou část 650 korun (pouze Klínovec), za jízdenku v InterSkiregionu lyžaři zaplatí 1040 korun, tento skipas však platí jeden a půl dne.

Ihned po příjezdu na vás na severní straně Klínovce čeká 900 parkovacích míst zcela zdarma. Tradičně Skiareál Klínovec nabízí po celou sezónu výtečné sněhové podmínky a sjezdové tratě všech obtížností, které jsou z 80% zajištěny technickým sněhem. Již v roce 2013 byla do provozu uvedena moderní čtyřsedačková lanová dráha s oranžovými krycími bublinami zvaná Cinestar Express. V roce 2014 byla dostavěna další čtyřsedačková lanovka Suzuki na sjezdovce Přemostěná. Zároveň došlo k rozšíření sjezdovek, zakoupení nového stroje na úpravu sjezdových tratí (Pistenbully 600 s navijákovou nástavbou) a také k posílení zasněžovacího systému.

Snowboarding a další služby areálu


Pro snowboardisty je v areálu připraven snowpark s mnoha neustále upravovanými překážkami a skoky. Rodiny s dětmi jistě ocení dětský vlek, který je zdarma. O děti se v dětském skiparku postarají zkušení instruktoři. Rodiny jistě uvítají širokou škálu rodinných jízdenek.

Skiareál Klínovec nabízí komplexní služby, mezi které patří restaurace a občerstvení, půjčovna vybavení, lyžařské školy, hlídání dětí a velký výběr ubytovaní v okolí areálu. Dalšími službami jsou 3 lyžařské školy, 2 půjčovny lyžařského vybavení a 3 skiservisy. Ubytování je možné v hotelech, apartmánech i v soukromých penzionech všech kategorií. K dopravě z blízkého okolí slouží pravidelná skibusová doprava.

Klínovec je také v letním období vyhledávané výletní místo s kamennou rozhlednou a restaurací.