Translate

2014-06-30

Námět na výlet v okolí Kovářské

Výlet do okolí okolo obce Kovářská


Délka: 12 km
Obtížnost: nenáročná
Okruh: ANO, Značení: část trasy značená

Trasa výletu vychází po modré značce z obce Kovářská, dále pokračuje kolem železniční stanice střídavě podél trati až na vrch Mědník, na kterém je překrásná vyhlídka a poté k hotelu Měděnec a odtud do obce Měděnec. Zde odbočuje vpravo a po červené značce jde podél silnice do Horní Halže. Zde trasa opouští značené cesty a vede podél místní silnice zpět do obce Kovářská.

Kovářská je významné letovisko. Zachoval se zde kostel z 18. století, Mariánský sloup a pozdně barokní fara. Na západ od obce je rašeliniště zvané Palouk mrtvých s památníkem padlých vojáků ze třicetileté války.

Na vrchu Mědník je rotundová kaple Neposkvrněného početí Panny Marie z roku 1647. Konají se zde slavnosti a hornické pouti. Na jihozápadním svahu pod vrcholem stojí i kaple Srdce Ježíšova, postavená v roce 1935. Na svazích Mědníku jsou dodnes patrné pozůstatky středověkého dolování.

V okolí obce Měděnce se nachází ložiska pyritu, chalkopyritu a achátu. Na jižním kraji obce lze spatřit skalní útvar s plástevnatou strukturou krušnohorské ruly zvaný Sfinga. Na kopci Měděnecká hůrka je tzv. Malachitová jeskyně.

2014-06-19

Informace - Kovářská

Vážení a milí hosté!
Na Kovářské jsme již dokončili i úpravu zahrad a dodělali jsme hřiště pro děti..:)
Tedy můžeme říci, že po dvou letech usilovné práce je Kovářská kompletně hotová !!!!!
 A doufám, že vám bude dělat radost a že se k nám budete stále rádi vracet.

..druhá zahrádka je pro dospěláky..:) ale také je již krásně upravená

Prostě vše hotovo !!

2014-06-12

Námět na výlet v okolí Kovářské

Výlet do okolí okolo Božího Daru

Délka: 17 km
Obtížnost: náročná
Okruh: ANO, Značení: značená

Trasa výletu začíná na náměstí v obci Boží Dar a dále pokračuje kolem radnice a zastávky autobusové dopravy po červené značce přes vrch Neklid na vrch Klínovec s rozhlednou. Z vrcholu trasa klesá po žluté na rozcestí Nad Suchou, kde se stáčí vpravo a po zelené vede do Jáchymova. Na začátku Jáchymova odbočí na modrou turistickou značku k radnici, pak opět pokračuje po zelené značce směrem na vrch Stráž, a pod ním se stáčí vlevo. Dále trasa vede do Svítání a odtud podél státní silnice na Božidarské rašeliniště. Po jeho projití trasa jde zpět do obce Boží Dar.

2014-06-06

Námět na výlet na Šumavě - HARTMANICE

HARTMANICE


Městečko Hartmanice jsou jedním z nejmalebnějších zákoutí Šumavy na svahu Hamižné, 10 km od Sušice. Nachází se v okrese Klatovy, a jak je uvedeno v historických pramenech: "rok 1848 panství Sušice, kraj Prácheňský". V latinských textech bývaly nazývány Hartmanicium, v německých Hartmanitz.¨

První zmínka o Hartmanicích je uváděna roku 1219 ve spojitosti se jménem Petra z Artmanic, další pak roku 1228, kdy měl být držitelem Hartmanic Oldřich z Rýzmberka.Rozvoj a růst významu obce začíná až po roce 1273, kdy Přemysl Otakar II. natrvalo připojil pomezí k české koruně a do Hartmanic přeložil celnici z Březníku na Vintířské stezce,

Důležitými byly zlatonosné křemenné žíly. Úspěšná těžba zlata vynesla Hartmanicím povýšení - králem Janem Lucemburským - roku 1320 na "královské svobodné zlatohorské město". Od Rudolfa II. obdržely Hartmanice 15. 6. 1607 městský znak, právo pečetit zeleným voskem a právo na týdenní trh a dva trhy výroční. Tehdy byly Hartmanice městysem s filiálním kostelem. 2. dubna 1608 zde byla založena a až do roku 1641 česky vedena tržní kniha, což je důkazem českého osídlení.

Třicetiletá válka zpustošila Hartmanice tak, že zůstaly několik let bez života. Teprve ve druhé polovině 17. století byla obec postupně osidlována švábskými Němci a Hartmanice se stávají téměř zcela německými až do roku 1918, kdy dochází k oživení českého živlu. Voce 1938, dne 8. října, obsazuje Hartmanice německé vojsko a rozvoj obce opět stagnuje. Nový rozmach nastává až po květnu 1945, kdy také došlo k podstatnému snížení migrace obyvatel.

ZAJÍMAVOSTI, VÝLETNÍ MÍSTA, PAMĚTIHODNOSTI

Stavební dominantou je původně gotický a v 18. století zbarokizovaný kostel sv. Kateřiny. Na vrchu Hamižná, který je od roku 1995 přírodní rezervací, je šumavský ochranářský koutek s malou naučnou stezkou, která je vedena jako jedna ze 14 naučných stezek v celé Evropě, na seznamu UNESCO.

Z naučné stezky vede odbočka k vyhlídce J. Komárka, průkopníka ochrany přírody. Jihozápadně od Hartmanic v místní části Dobrá Voda stojí barokní kostel sv. Vintíře. Svatyně byla postavena na známém poutním místě (od roku 1618 kaple).

V roce 1998 zde bylo otevřeno Muzeum Dr. Šimona Adlera - expozice ze života židovské menšiny je umístěna v domě, kde se rabín, pedagog a učenec narodil. (Dr. Adler zemřel v roce 1944 v Osvětimi)
Muzeum je přístupné denně od 8.30 do 12.30 a od 13.00 do 17.00 hodin. Ve stejné budově je umístěno

Nad Dobrou vodou se zdvíhá vrch Březník s žulovou skálou a tesanými schody. Pod jeho vrcholem měl v 11. století poustevnu benediktinský mnich Vintíř, který se zúčastnil jednání mezi císařem Jindřichem III. a českým knížetem Břetislavem I. Zemřel r. 1045 ve své poustevně, pohřben je v břevnovském klášteře. Kaplička pod vrcholem byla roku 1992 obnovena.