Translate

Provozní řád Čističky odpadních vod (ČOV) - Srub-Lazny
Do odpadních vod /tzn. do všech odpadů v celém Srubu/

se nesmí vylévat a vyhazovat!!!!

·         zbytky kyselin a louhů

·         vysoko koncentrované organické látky jako například: zbytky jídel, ovoce a zeleniny, odpad z kuchyňského drtiče apod.

·         toxické látky: rozpouštědla, hořlaviny, přípravky na ochranu rostlin, motorový olej atd.

·         nerozložitelný materiál jako např. plenky, kancelářský papír, novinový papír, hygienické vložky, vlhčené papírové utěrky, obalový materiál, fólie, impregnovaný papír, cigaretové nedopalky

·         omezit likvidaci přebytečných tuků, olej po smažení, fritovací olej, apod. Tyto tuky a oleje jsou velmi nepříznivé pro biomasu, která se vytváří v ČOV. Zamezují přístup vzduchu v aktivační části ČPV a tím způsobují kolaps biomasy


Dezinfekční prostředky

·         v případě použití (SAVO, Domestos, Asanox, Colorax, Bref Duo Active, Devil, Tiret Profesional, Cillit Duo…) obsahují chlorman sodný, který způsobuje zpomalení aktivity aktivního kalu = tedy v případě použití těchto dezinfekčních prostředků se doporučuje maximální denní dávka 0,1 litru

= NEPOUŽÍVAT

Doporučené dezinfekční prostředky

·         Doporučujeme používat jak v kuchyni tak v koupelnách čistící prostředek FIXINELA, který neobsahuje chloman sodný a nepůsobí bekteriocidně.

·         Další doporučené výrobky jsou DEDRA – www.dedra.cz