Translate

2023-03-01

Na běžkách v okolí Srní - ze Srní k Tříjezerní slati

Vydejte se na běžky v okolí Srní. Pěkný středně náročný okruh si užijete na trase Mechov – plavební kanál – Pod Kostelním vrchem – Hakešická cesta – Pod Oblíkem – Tříjezerní slať – Vchynice-Tetov I – Rokyta – vlčí výběh – Staré Srní – Mechov.

Výlet začíná v Mechově, někdejší dřevařské osadě s malebnými chalupami, která je dnes místní částí Srní. Asi dva kilometry od centra obce se nachází parkoviště a výchozí místo upravovaných lyžařských běžeckých tratí s napojením na Šumavskou magistrálu. Osadu obtéká Vchynicko-tetovský plavební kanál z přelomu 18. a 19. století, dnes přeměněný na přívod vody pro elektrárnu Čeňkova pila. Ta je z kanálu odváděna z tzv. vtokového objektu, který uvidíte kousek od startu, za rozcestím se žlutou turistickou značkou.

Na úvod vás čeká čtyřkilometrový rovný úsek proti toku kanálu. Na úpatí Kostelního vrchu (1 016 m n. m.) si můžete zajet asi 300 m doprava k místu opředenému mnoha legendami a označovanému za malé Lurdy, k bývalé Hauswaldské kapli. Byla postavena v roce 1820, ale nepřežila budování vojenského prostoru v padesátých letech minulého století. Později se podařilo obnovit alespoň její základy a léčivý pramen. Dál se cesta obtáčí kolem hory a směřuje na rozcestí Hakešická cesta. Zde odbočíte vpravo a vydáte se s modrou značkou prudce vzhůru po úbočí vrchu Výběžek (1 027 m n. m.).

Z rozcestí Pod Oblíkem, které bude nejvyšším bodem na trase (1 078 m n. m.) pokračujte ostře doleva se žlutou značkou. Vzápětí přijedete k Tříjezerní slati, která je typickou ukázkou horského vrchoviště se třemi rašelinnými jezírky. Pod přístřeškem na rozcestí si můžete odpočinout a občerstvit se z vlastních zásob. Následuje příjemný sjezd se žlutou značkou o 150 výškových metrů zpět k plavebnímu kanálu. U rozcestí se nachází jeden z jeho tří dřevěných skluzů na dřevo. Stavidlo nad skluzem při plávce zachytávalo dřevo, které se pak kontrolovaně pouštělo dál. Žlutá značka vás přivede až do Rokyty, kde si můžete prohlédnout venkovní geologickou expozici, představující nejvýznamnější šumavské horniny. Nastoupáte několik metrů lesem ke křížku a pak s Klostermannovou cestou klesnete k Návštěvnickému centru Srní. Zdejší expozice je zaměřena na život šelem a zajímavou součástí je vlčí výběh s vyhlídkovou lávkou. Chvíli se ještě budete držet silnice a žluté značky, než trasa odbočí u Hrádeckého potoka vlevo. Po loukách mezi Starým Srním a Mechovem se vrátíte zpět k parkovišti.

Obtížnost: středně náročná trasa

Výchozí místo: Srní-Mechov, parkoviště   

Délka trasy: 18,5 km

Převýšení: 480 m

Možnost občerstvení: Srní, Mechov

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/na-bezky-v-plzenskem-kraji-k-trijezerni-slati