Translate

2014-04-17

Námět na výlet okolí Lenory - zřícenina hradu Kunžvart


Zřícenina hradu Kunžvart se tyčí na skalním vrcholu hory Strážný nad obcí Strážný při hranicích ČR s Německem v nadmořské výšce 1.115 m asi 2 km severozápadně od obce. Spolehlivě chráněn ze tří stran kolmými skalními stěnami a ze strany čtvrté šíjovým příkopem byl téměř nedobytnou pevností.
Jméno hradu je odvozeno od původního německého názvu Königswarte (Královská stráž). Byl založen pravděpodobně v první třetině 14. století králem Janem Lucemburským k ochraně hranic a Zlaté stezky. První zprávy o hradu pocházejí až z roku 1359, kdy jej král Karel IV. potvrdil jako součást vimperského panství. Největšího významu se Kunžvartu zřejmě dostalo ve 14. století při vybírání cla na nové silnici z Vimperka do nedalekého německého Pasova. V první polovině 16. století byl však opuštěn a v roce 1547 o něm zprávy hovoří jako o pustém. Po požáru, který jej postihl ještě v poslední čtvrti 16. století, se zvolna proměnil ve zříceninu.

Nejlépe dochovanou částí hradu je 15 m vysoká původně třípatrová obytná hranolová věž.


2014-04-13

Námět na výlet v okolí Kovářské - Tisovský vrch - Pajndl

Tisovský vrch - PajndlTisovský vrch - Pajndl

Krušnohorskému údolí nad obcí Nejdek vévodí zalesněný masiv Tisovského vrchu, z něhož hrdě shlíží kamenná rozhledna Pajndl. Nabízí jeden z nejkrásnějších rozhledů do širokého okolí - nejen na Krušné hory a jejich nejvyšší horu Klínovec, ale i na výšiny Slavkovského lesa. Za příznivého počasí dohlédnete až na vzdálené vrcholky - umavy.

Ke stavbě vyhlídkové věže inspirovaly její stavitele (tehdejší spolek Nejdecké krušnohorské jednoty) starší rozhledny na Klínovci (1884) a Plešivci (1895). Stavba byla dokončena v roce 1897 a stala se ihned vyhledávaným turistickým cílem. Proto zde roku 1908 otevřeli stylovou výletní restauraci, která však za 2. světové války zanikla a rozhledna začala chátrat. Nebýt úsilí několika nadšenců z okolí, kteří v roce 1985 přiměli Městský výbor v Nejdku k financování oprav, jistě bychom o tuto nádhernou vyhlídku přišli.

Pajndl, volně přístupný po celý rok, stojí na 10 m vysoké skále a jeho celková výška je 24 m. Z toho 3 m tvoří prosklený přístřešek, který poskytuje útočiště při horším počasí a na jehož vrcholu je třímetrový bleskosvod. Jinak můžete obdivovat krásy okolí na vyhlídkovém plató, kam Vás zavede točité schodiště tvořené 111 žulovými schody uvnitř rozhledny a 17 schody vedoucími k jejímu vchodu. Vyhlídka je ohraničena mohutným zdobeným litinovým zábradlím, které je jedinou připomínkou spojení se zemí, když pohledem zasněným do dálek zapomenete, že přece jen nelítáte v oblacích.

K rozhledně se pohodlně dostanete na kole i pěšky cestou z městečka Nové Hamry po žlutě značené turistické cestě nebo z Nejdku přes obec Tisová. Z Tisové se pak vydejte po modře a žlutě značené cestě. Na Tisovský vrch je rovněž dobrý výstup od železniční zastávky Tisová nebo Nové Hamry – Sejfy po žlutě značené turistické cestě vedoucí až do Nových Hamrů.


 

2014-04-02

Námět na výlet v okolí Lenory - ZŘÍCENINA HRADU VÍTKŮV KÁMEN


Zřícenina gotického hradu Vítkův kámen se tyčí vysoko nad okolní krajinou na stejnojmenném kopci (1053 m) na pravém břehu Lipenské přehrady asi 4 km od česko-rakouské hranice. Je nejvýše položeným hradem v Čechách.

Vítkův kámen založil v polovině 13. století rod Vítkovců jako pohraniční pevnost. Bylo zde také správní středisko nových vesnic zakládaných z obou stran hranice. Začátkem 14. století se hrad stal majetkem Rožmberků, kteří jej v 16. století opevnili a jimž až na krátké období patřil až do roku 1611. Ti jej také připojili ke krumlovskému panství.

Hrad byl udržován až do začátku 18. století, poslední úpravy na něm byly provedeny v roce 1725, ale v polovině 18. století byl již opuštěn. Po druhé světové válce, kdy oblast nebyla veřejnosti přístupná, sloužil pohraniční stráži.
Jádrem hradu je obytná hranolová věž, k níž přiléhá menší polygonální přístavba. Obvodové hradby jsou doplněny pěti baštami.

Zřícenina je přístupná po pravém břehu Lipenského jezera z Frýdavy po žluté a červené turistické značce (asi 10 km) nebo z Přední Výtoně po červené (asi 7 km). Po silnici je možné dojet až do vsi Svatý Tomáš, která se rozkládá asi 500 m pod hradem.

Zajímavosti v okolí

Krajinou kolem hradu a vsi prochází naučná stezka Svatý Tomáš, zaměřená zejména problematiku pěstování a obnovy lesa a vlastivědné zajímavosti.