Translate

2014-04-17

Námět na výlet okolí Lenory - zřícenina hradu Kunžvart


Zřícenina hradu Kunžvart se tyčí na skalním vrcholu hory Strážný nad obcí Strážný při hranicích ČR s Německem v nadmořské výšce 1.115 m asi 2 km severozápadně od obce. Spolehlivě chráněn ze tří stran kolmými skalními stěnami a ze strany čtvrté šíjovým příkopem byl téměř nedobytnou pevností.
Jméno hradu je odvozeno od původního německého názvu Königswarte (Královská stráž). Byl založen pravděpodobně v první třetině 14. století králem Janem Lucemburským k ochraně hranic a Zlaté stezky. První zprávy o hradu pocházejí až z roku 1359, kdy jej král Karel IV. potvrdil jako součást vimperského panství. Největšího významu se Kunžvartu zřejmě dostalo ve 14. století při vybírání cla na nové silnici z Vimperka do nedalekého německého Pasova. V první polovině 16. století byl však opuštěn a v roce 1547 o něm zprávy hovoří jako o pustém. Po požáru, který jej postihl ještě v poslední čtvrti 16. století, se zvolna proměnil ve zříceninu.

Nejlépe dochovanou částí hradu je 15 m vysoká původně třípatrová obytná hranolová věž.