Translate

2013-08-28

Námět na výlet v okolí Kovářské - Ježíškova cesta

Existuje jen jedno místo, kde se můžete s blonďatým Ježíškem po celý rok, třeba i uprostřed parného léta. A také třeba s Netopýrkem Pírkem, Hvězdulkou, Skákošem a s dalšími Ježíškovými pomocníky. Hádáte správně – řeč je o Božím Daru, kde byla v prosinci roku 2007 otevřena populární Ježíškova cesta. Pro dospělé příjemná procházka božídarskou krajinou, pro děti dobrodružná výprava plná překvapení.

Vybrat si můžete ze dvou okruhů různé délky: pro nejmenší je určena tzv. Malá Ježíškova cesta dlouhá 5,6 km, zdatnější výletníci můžou vyzkoušet Velkou Ježíškovu cestu o délce 12,9 km. Oba okruhy začínají v místním infocentru (muzeu), kde si vyzvednete Ježíškův zápisníček. Do něj si děti budou zapisovat své odpovědi na úkoly, které na ně čekají v roztomilých zastávkách se střechou v průběhu celé cesty. Většina zastávek je navíc vybavena malou atrakcí typu nejrůznějších prolézaček, skluzavky, kladiny nebo houpačky. Až dojdete do cíle, tj. opět do infocentra, pochlubte se vyplněným zápisníčkem a za odměnu dostanete Ježíškovo razítko a malé překvapení.

Cestu nemusíte absolvovat jenom pěšky, trasa je přímo ideální k pěkné projížďce na kole. Horská kola si můžete půjčit v některé z božídarských půjčoven, např. v Yettibike, kde seženete i dětské vozíky. V zimě se Ježíškova cesta upravuje jako běžecká stopa – jde o jednu z nejoblíbenějších božídarských tratí, kterou zvládnou i ne právě zkušení běžkaři.2013-08-24

Výlet v okolí Lenory - Ze Čkyně na laténské hradiště Věnec

Leží na 765 m vysokém vrchu nad údolím Volyňky. Patří k největším pravěkým hradištím v Čechách. Čekají nás zde pozoruhodné výhledy a tajemné hradiště.

Turistická trasa: Ze středu Čkyně od pomníku padlým jdeme po žluté turistické značce k lávce přes Volyňku a k železniční stanici, kde se k nám připojí i zelená značka. Před nádražím uhneme vlevo a po pár krocích zatočíme vpravo přes trať a kolem židovského hřbitova stoupáme na návrší, ze kterého se otvírá hezký pohled na Čkyni. Polní cesta se „narovná“ a vyústí na silnici, která nás přivede do osady Hradčany. Odtud už vidíme rozložitý zalesněný Věnec. Na rozcestí téměř na konci osady opustíme silnici a dáme se vlevo po modré turistické značce – zpevněná komunikace se zaklikatí mezi staveními, přivede nás do půvabného údolíčka. Za mostem zatočíme vpravo, projdeme mezi chalupami a stoupáme po lukách – uhýbáme vpravo napříč loukou k břízám, pak vlevo vzhůru na rozlehlá luka a k lesu. Sledujeme okraj porostu a nepřehlédneme odbočku vlevo na lesní cestu. Chvíli po cestě, pěšinou a opět po pohodlnější cestě nabíráme výšku, obcházíme areál hradiště, až dospějeme k malému rozcestí – vlevo vede krátká (150 m) odbočka na vlastní vrchol.
Vrchol věncovitě obklopuje 1529 m dlouhé valové opevnění trojúhelníkového tvaru, uzavírající plochu asi 8 ha. Na nejvyšším místě je akropole o rozměrech 90 X 70 m. Mohutný val z nasucho kladených kamenů je kombinován s přirozenými skalními srázy, dosahuje výšky 5 – 6 m. Hradiště bylo od severu chráněno 10 – 15 m vysokými skalami, jejichž součástí je i vyhlídkový Velký kámen. V západní části jsou stopy studny, při východním valu je čtvercový základ nedokončené rozhledny. Nejintenzivnější výzkum se uskutečnil v letech 1919 – 1921.

Od areálu hradiště sestupujeme kolem mohutného skalnatého bloku, za ním se cesta stáčí vlevo a strmě sestupuje na pohodlnější cestu. Po ní pokračujeme k lesní silničce, stáčíme se takřka do protisměru vlevo a pohodlně scházíme k železniční stanici Lčovice. Tady turistická značka končí. My se můžeme vlakem vrátit do Čkyně, pokud ale chceme výlet dokončit po svých, čeká nás asi dvoukilometrový úsek po silnici při kterém vystoupíme do obce Lčovice. Procházíme vsí a pod zámkem u autobusové zastávky odbočíme vlevo směrem k návsi. Projdeme kolem OÚ a ještě před návsí zatočíme vpravo kolem bytovky po silničce vzhůru. Téměř na konci vsi u posledního stavení po levé ruce se dáme vlevo na polní cestu. Následuje vlídný úsek cesty, otvírají se půvabné výhledy na Mářský vrch a údolí Volyňky se Čkyní. „Zhoupneme se“ po hezkých lukách, dolů, trochu nahoru a k silnici. Po ní zbývá vlevo pár kroků – po mostu přes Nahořanský potok a do středu Čkyně

2013-08-20

Výlet v okolí Srní - Naučná stezka - Proměna horské smrčiny

Od července 2002 je v NP Šumava zpřístupněna jedna z nejvíce diskutovaných oblastí – v okolí Březnické hájovny a nedaleké Studené hory otevřela Správa parku Naučnou stezku s názvem Proměna horské smrčiny.

Přístup na stezku bude vzhledem ke klidovému území (zejména kvůli výskytu tetřeva hlušce) časově omezen pouze na letní období od 1. 7. do 30. 9.

Stezka začíná na křižovatce pod Březníkem a končí u hájovny, ale můžete jít i obráceně.

Stezka je dlouhá celkem 9 km a je určena výhradně pro pěší. Návštěvník však může zvolit i kratší variantu a po necelých 4 km se vrátit zpět k hájovně na Březník. Stezka začíná v lese, ve kterém je dospělý smrkový porost suchý, pak pokračuje přímo po hranici bezzásahového území a v závěru obchází Studenou horu. Cesta je značena čtvercovými piktogramy a turisté zde najdou i tradiční informační zázemí v podobě malých i velkých panelů. Část stezky má asfaltový povrch, část pískový, 350m úsek vede i po poválkovém chodníku.

Oblast byla ještě před nedávnem centrem kůrovcové kalamity na Šumavě a stezka umožňuje široké veřejnosti přímé porovnání bezzásahového režimu v horské smrčině a logických důsledků, které s sebou bezzásahový režim ve smrkových monokulturách nese – tj. vznik sousedních holin při asanaci přemnoženého kůrovce a netradiční způsoby použité při jejich následném zalesňování (vytváření kostry budoucího odolnějšího smíšeného lesa např. pomocí tzv. bioskupin).

Od konce května 2002 slouží návštěvníkům v této lokalitě i opravená historická schwarzenberská hájovna.


2013-08-04

Námět na cyklo výlet - Srní

Okruh: Srní - Javoří Pila - Modrava - Filipova Huť - Antýgl - Srní


Délka : 25,7 km

Náročnost : středně těžká trasa.

Ze Srní se vydáme po silnici na Prášily a mírně stoupáme podél pastvin. U nedalekého lesa, v místech kde silnici kříží Vchynicko-tetovský kanál, odbočíme doleva do lesa.

( 1,3 km )

Pokračovat budeme proti jeho poklidnému toku až se napojíme na modrou turistickou značku z nedalekého Srní.

( 1,8 km )

Jedeme dál při plavebním kanálu a po modré značce až do míst, kde se modrá značka odkloní od Vchynicko-tetovského kanálu směrem doprava.

( 2,4 km )

Opustíme plavební kanál a pokračujeme po modré. Cesta prudce stoupá k rozcestí pod Oblíkem.

Na rozcestí se po naší levé ruce se nachází Tříjezerní slať, rašeliniště se třemi jezírky a naučnou stezkou s jedenácti zastaveními.

( 1,9 km )

Od rozcestí Pod Oblíkem pokračujeme dále po modré značce až k Javoří Pile.

( 1,6 km )

Po červené značce a asfaltové silničce zvolna klesáme k Modravě. Jedná se o úžasnou pasáž podél Roklanského potoka a Rybárenskou slatí po naší pravici.

( 5 km )

Z Modravy se vydáme do nedaleké Filipovy Hutě po silnici směrem na Kvildu. Cestou musíme zdolat velice prudké stoupání. To již pokračujeme po zelené značce, která nás přivede do původní osady při sklářské huti a k turistickému rozcestníku.

( 2,2 km )

Odbočíme doleva na žlutou značku, která nás stoupáním přivede do úbočí Jeleního vrchu. Poté má lesní cesta klesající profil až k Hamerskému potoku. Po žluté pokračujeme do Antýglu ( bývalého králováckého dvorce a současného známého autocampu ).

( 4,5 km )

U Antýglu se vydáme po silnici na Srní, přejedeme přes most řeku Vydru a budeme stoupat k Rokytě. Těsně před Srním projedeme serpentiny a krátce vystoupáme do tohoto turistického centra.

( 5 km )


2013-08-03

Námět na výlet v okolí Lenory

Ze Čkyně na laténské hradiště Věnec


Leží na 765 m vysokém vrchu nad údolím Volyňky. Patří k největším pravěkým hradištím v Čechách. Čekají nás zde pozoruhodné výhledy a tajemné hradiště.

Turistická trasa: Ze středu Čkyně od pomníku padlým jdeme po žluté turistické značce k lávce přes Volyňku a k železniční stanici, kde se k nám připojí i zelená značka. Před nádražím uhneme vlevo a po pár krocích zatočíme vpravo přes trať a kolem židovského hřbitova stoupáme na návrší, ze kterého se otvírá hezký pohled na Čkyni. Polní cesta se „narovná“ a vyústí na silnici, která nás přivede do osady Hradčany. Odtud už vidíme rozložitý zalesněný Věnec. Na rozcestí téměř na konci osady opustíme silnici a dáme se vlevo po modré turistické značce – zpevněná komunikace se zaklikatí mezi staveními, přivede nás do půvabného údolíčka. Za mostem zatočíme vpravo, projdeme mezi chalupami a stoupáme po lukách – uhýbáme vpravo napříč loukou k břízám, pak vlevo vzhůru na rozlehlá luka a k lesu. Sledujeme okraj porostu a nepřehlédneme odbočku vlevo na lesní cestu. Chvíli po cestě, pěšinou a opět po pohodlnější cestě nabíráme výšku, obcházíme areál hradiště, až dospějeme k malému rozcestí – vlevo vede krátká (150 m) odbočka na vlastní vrchol.

Vrchol věncovitě obklopuje 1529 m dlouhé valové opevnění trojúhelníkového tvaru, uzavírající plochu asi 8 ha. Na nejvyšším místě je akropole o rozměrech 90 X 70 m. Mohutný val z nasucho kladených kamenů je kombinován s přirozenými skalními srázy, dosahuje výšky 5 – 6 m. Hradiště bylo od severu chráněno 10 – 15 m vysokými skalami, jejichž součástí je i vyhlídkový Velký kámen. V západní části jsou stopy studny, při východním valu je čtvercový základ nedokončené rozhledny. Nejintenzivnější výzkum se uskutečnil v letech 1919 – 1921.

Od areálu hradiště sestupujeme kolem mohutného skalnatého bloku, za ním se cesta stáčí vlevo a strmě sestupuje na pohodlnější cestu. Po ní pokračujeme k lesní silničce, stáčíme se takřka do protisměru vlevo a pohodlně scházíme k železniční stanici Lčovice. Tady turistická značka končí. My se můžeme vlakem vrátit do Čkyně, pokud ale chceme výlet dokončit po svých, čeká nás asi dvoukilometrový úsek po silnici při kterém vystoupíme do obce Lčovice. Procházíme vsí a pod zámkem u autobusové zastávky odbočíme vlevo směrem k návsi. Projdeme kolem OÚ a ještě před návsí zatočíme vpravo kolem bytovky po silničce vzhůru. Téměř na konci vsi u posledního stavení po levé ruce se dáme vlevo na polní cestu. Následuje vlídný úsek cesty, otvírají se půvabné výhledy na Mářský vrch a údolí Volyňky se Čkyní. „Zhoupneme se“ po hezkých lukách, dolů, trochu nahoru a k silnici. Po ní zbývá vlevo pár kroků – po mostu přes Nahořanský potok a do středu Čkyně