2019-12-30

Okolí Kovářské - Procházka pod Fichtelbergem.

Z Českých Hamrů podél hraničního potoka do Loučné pod Klínovcem. Cestou míjím ruiny starého mlýna a mlýnského náhonu. 


Za hraničním přechodem silnička stoupá okolo kostela na náměstí v Oberwiesenthalu. Hezké upravené náměstí s velkým vodotryskem a poštovním milníkem.

Okolo místního muzea stoupám k dolním stanicím lanovek na Fichtelberg. Míjím kouzelné dětské hřiště a stále do kopce pokračuji k hotelu Panoráma. Od hotelu jsou nádherné výhledy na Oberwiesenthal a protější Klínovec. V areálu hotelu je muzeum lovu ptáků a mořské akvárium.
Pohodlnou cestou ve svahu docházím k příjemné horské hospůdce. Odtud pak scházím do Hammerunterwiesenthalu.

Mám štěstí, zrovna přijíždí výletní vláček z Oberwiesenthalu. Místní nádraží je jen pár metrů od hraničního přechodu do Českých Hamrů.


číslo 1 České Hamry Asfalt 0,0 km
zastávka autobusu
číslo 2 Loučná pod Klínovcem Asfalt 3,9 km
hraniční přechod
číslo 3 Oberwiesenthal Asfalt 4,6 km
nejvýše položené město v Sasku
číslo 4 Hotel Panoráma Asfalt 5,9 km
číslo 5 Lesní hospůdka Šotolina 7,2 km
číslo 6 Nádraží v Hammerunterwiesenthalu Asfalt 11,2 km
číslo 7 České Hamry Asfalt 11,9 km
zastávka autobusu


800m900m1000m10km

Foukání skla - Sklářská huť J&P Stachy


2019-12-28

Pečení chleba na Lenoře
  Pečení chleba v obecní peci


Tradiční lenorské placky, housky a samozřejmě výtečný chléb.

Od 9 do 13 hodin

Fotogalerie na www.lenora.cz

Video z pečení zde

2019-12-21

Okolí Lenory - Přírodní památka Malá niva

Obujte si pevnou obuv, sedněte na kolo nebo se postavte na běžky a vydejte se do té nejkrásnější přírody, kterou Vám Česká republika může nabídnout. Do Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, konkrétně do území Malá Niva.
Přírodní památku Malá Niva naleznete na pravém břehu Teplé Vltavy v nadmořské výšce mezi 746 a 760 m. Nachází se tu vrchovištní rašeliniště, které dosahuje rozlohy 102,2 ha. Přírodní památkou byla oblast vyhlášená 20. září 1985.
Roste zde především borovice blatka, která pomalu přechází do keřovité formy, a na okrajích celé plochy již převládají spíše typické smrky.
Národním parkem Šumava vede množství turistických tras, cyklotras i lyžařských stop, které Vás provedou jak Malou Nivou, tak také dalšími krásnými místy Šumavy. Vede tu i mnoho naučných stezek, mezi ty nejznámější patří Medvědí stezka, naučná stezka Chalupská slať nebo vycházkový okruh Churáňov.

2019-12-01

Pivovar hned vedle Srubu !


Lazny, dům s pidipivovarem

Lazny jsou malá vesnička vzdálená přibližně jedem kilometr jižně od Strašína. Mezi vískou a Strašínem je údolíčko Zábrďského potoka. Ten se pod vsí vlévá do Zuklínského potoka, který teče při západním okraji vsi. Vískou prochází silnice, která odbočuje pod Strašínem ze silnice č. 171 a pokračuje k jihu, aby se vyšplhala na hřeben Javornické hornatiny. 

Jižním směrem je také přírodní památka Mrazové srázy u Lazen. 

Samotná obec je rozložena kolem dvou ulic a již zmíněné silnice. Najde se tu i několik zajímavých starších chalup. 

Pidipivovárek je v Pivovarské ulici a na jejím okraji je umístěna směrová cedule. Vaří se tu několik druhů piv od dvanáctek až po piva osmnácti stupňová. Majitelé mají své vlastní receptury. Jedna várka představuje 150 litru piva skutečně dobrého moku. Posezení tu mají u malého jezírka s vodníkem. Osobně mě zaujala hasičská dvanáctka, která nemá chybu. Ta silnější piva je lepší ochutnat až doma. Otevírací doba není stanovena a více informací je na www. pidipivovarek. cz.

2019-11-15

Okolí Srní - Hradlový most - rechle - Vchynicko - tetovský kanál

Jsme na Šumavě, stojíme na břehu řeky Vydry a nasloucháme šumění vody v jejím balvanitém korytu. Slunce tu vítá nejen nás, ale i desítky, snad i stovky pěších i cykloturistů, kteří ze zdejšího pakroviště startují ke svým toulkám podle vchynicko - tetovského plavebního kanálu nebo po jeho okolí.


2
 • 
My však dnes zůstaneme zde. Počkáme, až se hlavní nápor turistů vydá na svou pouť, a my si budeme moci hezky v klidu prohlédnout technickou památku, která zde vznikla, jako nedílná součást již zmiňovaného kanálu. 72 metrů dlouhý most tu po desítky let plnil hned dvě funkce. Především sloužil jako usměrňovací "hrable" (později poněmčené na rechle) pro dříví připlouvající sem od Modravy. Jednoduché technické zařízení jednak zabraňovalo polenům v další plavbě Kamenitým korytem Vydry a zároveň je usměrňovalo do zde začínajícího kanálu, který odváděl vodu a spolu s ním i dříví do splavnější řeky Křemelné.

Současně byl zdejší most využíván i jako dopravní stavba, po které vedla až do roku 1953 silnice spojující Srní s Modravou. Výstavba nové silnice, poválečné změny, vznik hraničního pásma i upadající význam plavebního kanálu přinesly téžké časy i pro zdejší most. Během několika let zmizely mostní oblouky a brzy jen kamenné pilíře připomínaly, že tu kdysi stál most.

Teprve prorevoluční roky přinesly novou naději pro tato místa. Se zánikem hraničního pásma a s návratem turistů na Šumavu, začal znovu vzrůstat význam kanálu i jeho okolí. V roce 2001 byla provedena kompletní rekonstrukce mostu a koryto Vydry znovu překlenuly mostní oblouky. Turisté tak získali možnost rychlého a snadného přístupu do atraktivních míst Šumavy a my všichni naději, že se na šumavu vrátily dobré časy.

2019-11-04

Šumava a okolí Železné Rudy

Vyrážíme z nádraží Hamry – Hojsova Stráž. Odtud se rozcházejí turistické cesty do několika směrů. Ta naše je modrá a od nádraží jde společně se zelenou.

Za čím jedeme?
Z nádraží jdeme na rozcestí turistických cest a odtud pokračujeme po asfaltce lesem na konec Hamrů. Po krátkém stoupání docházíme k rozcestí. Tady se značky rozcházejí, zelená míří na Pancířský hřbet a ta naše stoupá prudkým svahem. Les v okolí je smrkový a je vidět, že sem kůrovec ještě nezavítal. Svah končí v zatáčce u silnice do Hojsovy Stráže. Na silnici je dosti silný provoz a tak u křížku značku opouštíme a jdeme lesní cestou západním svahem Milce. Cesta se drží vrstevnice a my hledáme nějakou stezku na hřeben. Jednu sotva znatelnou nacházíme, občas sice mizí v borůvčí, ale po několika minutách jsme na hřebeni. Cesta je opět značená a bezpečně nás provází na vyhlídku. Ta je na vysoké skále, mají tu i lavičky, ale především krásná okna s výhledem na Královský hvozd.
Barvy podzimu si již oblékly některé stromy a výhledy jsou jako podmalované. Je odtud vidět část Jezerní hory, následuje Svaroh, dále o něco nižší Velký Kokrháč a vše končí Velkým Ostrým. Pod ním je z dalšího okna vidět Lovečná a hodně v dálce se modrá pásmo Českého lesa. Taková malá šumavská pohádka. Hluboko pod námi je Úhlavské údolí, které patří k nejhlubším v celém pohoří. Jsme tu skoro půlhodinku a moc se nám odtud nechce. Dáváme si přinesenou kávu a vychutnáváme si pohodu na vyhlídce. Stejnou cestou se vracíme zpět, ale značku asi v polovině hřebene opouštíme a jdeme po hřebeni k jihu. Docházíme k místu, kde bývala vojenská hláska. Po ní zbyly jen základy a model území, které vojáci z hlásky viděli. Mohla to být docela dobrá vojna. Volně lesem scházíme do Hojsovy Stráže.

Hojsova Stráž je místní části města Železné Rudy. První písemná zmínka o osadě je z roku 1614, kdy tady byla osada zmiňována s těžbou železné rudy. Dnes zde žije kolem 130 stálých obyvatel a ves je spojována s turistickým ruchem. Domy vsi jsou soustředěny kolem silnice a několik z nich slouží turistům. Do vsi jsme přišli z vyhlídky přímo k zdejšímu orloji. Byl postaven v nedávné době a je to jak zajímavý tak i hezký objekt. Na jižním konci vsi stojí kostel Neposkvrněného početí Panny Marie. Ten byl postaven mezi roky 1824 až 1826. Před kostelem rostou dvě staré lípy a dva jasany. Přes silnici je hřbitov se zdí. U silnice při zdi hřbitova je pomník padlým. Hezkou budovou je barokní fara z 18. století ve svahu pod kostelem. Ze sakrálních památek lze jmenovat na severní straně vsi ještě kapli archanděla Michaela. Ve středu obce tu mají obchod a jedinou otevřenou restauraci Na Stráži. Od vsi je hezký pohled na hřeben s Můstkem a jeho okolím.

Jak a kde jsme se najedli a ubytovali?
Něco k snědku jsme si dali v restauraci na Stráži. Pivo tady točí z pivovaru Svijany. Nabídku měli docela dobrou, obsluha byla rychlá a velmi pozorná.

Co se nám nejvíce líbilo a co naopak ne?
Výlet můžeme ohodnotit jedničkou. Pohled na Královský hvozd z této vyhlídky patří k hezkým zážitkům. Nám se tady moc líbilo.