Translate

2013-04-27

Důležitá informace Lenora a Srní !

Naši milí hosté!
Jak jsme vás již dříve upozorňovali, tak na květen Srní i Lenoru zavíráme
Na obou chalupách budeme provádět stavební úpravy, aby se vám u nás ještě více líbilo a není možné toto provádět za normálního provozu.
Na Lenoře se bude dělat nová střecha a na zahradě krásná pergola s velkým zahradním grilem, aby se mohlo grilovat a posedět venku i když nebude úplně pěkné počasí
Na Srní se bude dodělávat venkovní izolace u Hradního místnosti ze strany WC, kde hlavně v zimně zamrzá voda a pak se budou dodělávat zahradní úpravy aby byla i zahrada hezká a přívětivá k rekreaci.
No a od 1.června vás zase rádi přivítáme!

2013-04-23

Námět na zajímavý výlet na Kovářské - Blatenský příkop

Blatenský příkop

Blatenský příkop
Příkladů dokonalého soužití člověka s přírodou je v Krušnohoří bezpočet a jedním z nejznámějších a nejzachovalejších je právě Blatenský příkop. Jeho výstavba byla zahájena roku 1540 a dokončena o čtyři roky později. Rozvíjející se hornictví na Blatensku tehdy vyžadovalo obrovské množství vody, především jako zdroj energie pro samotné doly i úpravny rud. Jedinými vodními zdroji tu ovšem byla říčka Černá a Blatenský potok, což narůstajícím potřebám rozhodně nestačilo.

Blatenský příkop přiváděl vodu z Černé a z oblasti božídarských rašelinišť, ústil pak do Blatenského potoka nedaleko obce Horní Blatná. Jen co byl příkop dokončen, vznikly v jeho okolí desítky nových dolů a hutí. Takový poklad k sobě samozřejmě přitahoval pozornost okolních obcí, které vzácnou vodu potřebovali stejně jako Blatenští. Spory ukončil až roku 1570 Maxmilián II., který přiřkl Horní Blatné dědičné právo vybírat vodní poplatky „po všechny časy“. Po ukončení těžby našla voda z příkopu uplatnění v místním průmyslu a požární ochraně.

V drsných horských podmínkách ovšem nestačilo jen vykopat samotnou strouhu. Příkop musel být dostatečně chráněn před rozmary počasí, především pak před nánosy sněhu a ničivými vichřicemi. Proto byly kolem příkopu vysázeny smrky a některé jeho části se v zimě zakrývaly větvemi. K regulaci přítoku sloužily hráze se stavidly, přepady a odváděcí kanály. Celkovou údržbu mělo na starosti několik stálých dozorců, kteří zajišťovali nutné opravy. Nejrozsáhlejší rekonstrukce se příkop dočkal v letech 1995 – 2001.

Roku 1980 byl Blatenský příkop vyhlášen technickou kulturní památkou a dnes vede po celé jeho délce naučná stezka. Začíná asi 1,5 km západně od známého střediska Boží Dar  a kousek nad Horní Blatnou se napojuje na neméně zajímavou naučnou stezku Vlčí jámy. Blatenský příkop měří necelých 12 km, má celkem 23 zastávek a v příjemně poklidném tempu vám zabere zhruba 4 hodiny. Do obou městeček na jeho koncích je dobré autobusové spojení, do Horní Blatné se navíc dostanete pohodlně i vlakem.