Translate

2014-10-25

Námět na výlet v okolí Kovářské - Skalky u K.V.

Tato velmi vzácná geologická lokalita, dnes chráněný přírodní výtvor, se nachází zhruba 3 km jihozápadně od obce Kyselka u Karlových Varů. Ve vrcholové stěně kóty Schwedelberg najdete zhruba šedesát válcovitých dutin o průměru od několika centimetrů po 1,5 metru. Hloubka otvorů činí až 5 metrů.

Národní přírodní rezervace Skalky je v České republice jedinou lokalitou svého druhu, chráněnou od roku 1979 na ploše 8,5ha. V minulosti měla tato geologicky zajímavá lokalita nejrůznější označení. Nejvíce byly nazývány doupata, pernice trpaslíků, díry trpaslíků. Podle pověstí zde sídlili skřítkové.

O původu nevšedních dutin vznikla řada vědeckých hypotéz. Dnes se většina geologů domnívá, že záhadné otvory vznikly zvětráním vyvrácených kmenů stromů ve vulkanických sedimentech nebo erupcí plynů v tuhnoucí lávě.

Ke Skalkám skřítků se dostanete nejépe ze vsi Dubiny (asi 2 km) po červené a žluté odbočce, nebo z Kyselky po červené značce (23,5 km), u hájovny pak uvidíte žlutou odbočkou (1km).
 

2014-10-15

Námět na výlet na Šumavě - Řeka Křemelná - nejhlubší kaňon Šumavy

Řeka Křemelná v národním parku Šumava pramení severně od Pancíře a teče opuštěnou krajinou ke svému soutoku s Vydrou u Čeňkovy Pily. Divoká horská řeka si dodnes zachovala přirozené řečiště a na březích i strmých úbočích kaňonu se vyskytují vzácné druhy rostlin i živočichů.

Řeka Křemelná dokázala na Šumavských pláních za mnoho tisíc let vyhloubit nejhlubší kaňon Šumavy.  Pramení v Železnorudské hornatině, na severním svahu hory Pancíř (1214 m) v nadmořské výšce 1090 m. Zdrojová oblast a nejhořejší tok Křemelné jsou zde chráněny jako část přírodní rezervace Prameniště. Mezi Křemelnou a Vydrou byl v 19. století vybudován Vchynicko-Tetovský plavební kanál, kterým se plavilo dřevo ze šumavských lesů při horní Vydře do Křemelné a Rejštejna.
Divoká horská řeka si podnes zachovala přirozené řečiště a na březích i strmých úbočích kaňonu se vyskytují vzácné druhy rostlin i zvláště chráněné druhy živočichů. Nejen ve Vydře ale snad ještě více v Křemelné loví vydra říční. Můžeme zde pozorovat na vodě závislé ptáky jako skorce vodního, ledňáčka říčního a mnoho dalších.

Přístup lidí do kaňonu Křemelné je omezen, aby se zde mohla vyvíjet jedinečná fauna bez vyrušování všudypřítomnými lidmi. V rámci vycházek do šumavské divočiny tam můžete opatrně s průvodcem nahlédnout. Jde o náročnou trasu po nerovném povrchu, přes kameny, s přelézáním padlých stromů a fyzicky náročným klesáním a stoupáním do a pak z kaňonu Křemelné. Říčka se kousek od Čeňkovy Pily  vlévá do Vydry, z jejich soutoku potom vzniká řeka Otava. Tok Křemelné je dlouhý 30 km. Rybáři zde mohou ulovit nejčastějhi pstruha potočního či lipana podhorního. Řeka je od 3m do 10 m široká s pěknými zákoutími a spousty tůní s hloubkou kolem 3 m.


2014-10-03

INFORMACE ze stavby srubu

Dne 3.10.2014 jsem vyrazil na „kontrolu“ stavby srubu v Laznech

Na Šumavě mě přivítalo krásné podzimní počasí s barevným listím a dalšími věcmi co k podzimu patří. Mám toto období strašně rád !
A jak jsem se blížil ke staveništi, tak jsem najednou uviděl náš srub… Je to opravdu monumentální stavba. Na zde publikovaných fotkách to není až tak vidět, ale když je člověk na místě tak je opravdu ohromen tou velikostí.
Srub již stojí pevně na svých základech. Dnes již byla i s poloviny hotova i střecha. Teď se ještě dodělá celá střecha včetně tašek a hrubá stavba bude hotová. Pak se celý srub bude letos ještě brousit a natírat olejovou barvou. A to bude pro tento rok vše.
Již i okolí se pomalu upravuje do finálního vzhledu.
Až teď když vidím srub na místě tak musím říci, že se sem opravdu hodí.
 
...tady bude vchod...
 
...terasa a vchod na zahradu..
 
...terasa...
 
...pod srubem..:)...
 
...a ještě z druhé strany...