Translate

2019-02-25

Zajímavé místo cestou na Srní - Kostel sv. Vintíře Dobrá Voda u Hartmanic


Jihočeský kraj a zvláště Šumava má spoustu specifik a můžete zde vidět a zažít mnoho jedinečných věcí. Jednou ze zvláštností a dokonce světovým unikátem je kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic se svým skleněným oltářem. Je to jediný kostel na světě zasvěcený tomuto světci. Německý hrabě Gunther – česky Vintíř, žil na přelomu 10. -11. století. Ve svých 45 letech se stal řeholníkem řádu benediktinů a později žil v poustevně na šumavském vrchu Březník. Byl významným misionářem a diplomatem své doby.
Barokní kostel dal postavit v roce 1734 baron František Karel Villani. Najdete ho mezi Sušicí a Kašperskými Horami a jeho skleněný oltář nemá ve světě obdoby. Váží 5 tun, je 4,5 m široký a přes 3 m vysoký. Z tak zvaného lesního skla, které svou barvou evokuje barvu rašeliništních šumavských potoků, je také křížová cesta, socha sv. Vintíře, pultík na čtení (ambon) a betlém. Autorem tohoto úžasného projektu je výtvarnice a sklářka Vladěna Tesařová z Dobré Vody.
Kostel, na jehož místě stávala dřevěná kaple, byl spolu se studánkou významným poutním místem. Scházeli se zde věřící z českého i bavorského pohraničí. Stejně významným místem se stal i Vintířův hrob v Břevnově. Historik Balbín zmiňuje, že se zde událo na třista zázračných uzdravení.
V době socialismu byl kostel, stejně jako většina církevních staveb stojících v pohraničním pásmu, degradován na stáje a vojenské skladiště. V dnešní době slouží opět věřícím z obou stan hranice. V blízkosti kostela najdete i muzeum dr. Šimona Adlera, židovského rabína, kde jsou v prodeji i vstupenky na prohlídku kostelního interiéru.
V okolí nese Vintířovo jméno i kaplička na Březníku a skála na jeho vrcholu, nebo Vintířova stezka vedoucí z Niederalteichu do Blatné, která spojuje sakrální stavby jižních Čech.
Jste-li milovníky Šumavy a jejích památek, jistě znáte knihu Šumava – příroda, historie, život, odkud můžete čerpat informace nejen o Dobré Vodě, ale i náměty na jiná zajímavá zastavení v tomto krásném kraji.

2019-02-14

Krušné hory na běžkách

Z Komáří hůrky na CínovecProjeďte se projet po nejoblíbenější běžkařské trase v Krušných horách. K přednostem krušnohorské magistrály patří strojově udržované cesty a malebná krajina okolo. Jedná se o nenáročnou trasu s malým převýšením.
Výchozím bodem naší trasy je parkoviště u rozcestí Komáří vížka - parkoviště. Za pěkného počasí se z vrcholu Komáří hůrky nabízí vynikající kruhový rozhled na Krušné hory, České středohoří, Lužické i Jizerské hory. Na vrchol kopce vede nejdelší lanovka v Česku. Výstupní stanice je na vrcholu Komáří vížky, kde se v blízkosti stanice nachází Horský hotel s vyhlídkovou restaurací.

Jakmile se dosyta vynadíváte okolo nazujte běžky a vyražte ve stopě po červené značce k rozcestníku Pod Komáří hůrkou. Tady odbočte vlevo na žlutou značku směr „Pod Loupežníkem" která je zároveň cyklotrasou č. 3010 směr „Cínovec hotel Pomezí" (modrá turistická značka). Celá trasa zatím vedla po rovině, nyní přichází nařadu mírné klesání okolo rozcestí Myslivna pod sedmi štíty a dále po Sedmihůrské cestě. Odtud odbočte vpravo (mírné stoupání) a po zhruba 1 km se dostanete na Krušnohorskou magistrálu. Odbočte vlevo a asi po 0,5 km mírného klesání přijedete do Cínovce k Hotelu Pomezí. Zpět ke Komáří vížce se můžete vrátit po vzorně udržované Krušnohorské magistrále (červená značka). Na 8,5 km střídavého mírného stoupání a klesání projedete kolem Cínoveckého hřbetu a Lysé hory až k rozcestí Pod Komáří hůrkou. Magistrála vede na území Přírodního parku Východní Krušné hory. Park je domovem pro 31 druhů ptáků, kteří jsou zařazeni v Červené knize ohrožených živočichů a 23 zvlášť chráněných druhů rostlin. Celá nenáročná trasa měří 17 km a zvládnou ji i začátečníci.