Translate

2015-06-27

Námět na výlet na Šumavě


Luzenské údolí


/GPS: 48°57'58.573/

Luzenské údolí je jedno z nejatraktivnějších míst centrální Šumavy, opravdový konec světa. Mělké údolí je ze tří stran obklopeno nejvyšší částí šumavského hřebenu: na východě Mokrůvky (1130 a 1370 m.n.m.), na jihu krásný výhled Luzenským údolím k Luznému (1373 m), na západě Blatný vrch (1376 m) zastiňující výhled na Roklany. Luzenské údolí je výjimečným přírodním fenoménem. Kromě unikátních rašelinišť s řadou velmi vzácných rostlin je jádrovou oblastí výskytu kriticky ohroženého tetřeva hlušce.