Translate

2018-09-18

Hezký výlet poblíž Srubu


Z Vacova údolím řeky Spůlky 


Další, i když neznačená turistická trasa, z Vacova vede do údolí řeky Spůlky (délka pochodu asi 12 km). 


Z náměstí se vydáme do Vlkonic, okolo přírodního kuželníku pokračujeme vlevo, okolo kapličky stále dozadu vesnice až dojdeme k poslednímu domu a pustíme se po cestě vlevo z kopce. 


Malebným údolíčkem pokračujeme dále, okolo penzionu „Hanka“ až k řece Spůlce. Před mostem se dáme cestou vpravo a pokračujeme údolím Spůlky. Je klidné a malebné v každou roční dobu. 


Modrá značka sleduje říčku v délce 4 km, jdeme i okolo malé vodní elektrárny, plně funkční. Asi po 2 km uvidíme na pravé straně i starý kamenný kříž. 


Pomalu jsme procházkou došli do Čábuz, zde se vydáme do kopce po hlavní silnici a stoupáme do Mladíkova, kde si můžeme prohlídnout krásnou šestibokou zvonici s cibulovou bání. 


A pokračujeme po silnice stále do kopce. Překonáme nejvyšší vrch Klena a můžeme se občerstvit na čerpací stanici u Vacova, ze které již máme Vacov na dohled. 


Text: Obecní úřad Vacov, www.vacov.cz