Translate

2018-07-26

Zajímavý výlet poblíž Srní

Zážitková trasa polomem na Poledníku

Od 12.8.2009 je otevřena na Poledníku nová, tak zvaná zážitková trasa. Je dlouhá 700 m a vede polomem, 
který způsobil v lednu 2007 orkán Kyrill. Tato zajímavá, originálně řešená trasa (jejím autorem je 
David Poláček ze správy NP Šumava) umožňuje návštěvníkům Poledníku dojít až do centra několika 
hektarového polomu.

Z části je vedena po terénu, na četných místech jsou dřevěné chodníky z fošen, po kterých vystoupíte nad 
vyvrácené kmeny. Na vyvýšených místech je chodník po obou stranách olemován zábradlím z kulatiny.
Dovede vás až na místo, odkud z vyhlídkové plošiny spatříte celé pustošivé dílo orkánu jako na dlani.
Po celé trase můžete vidět nejen padlé kmeny, ale i obnovu lesa. Mnohde již tlející stromy poskytují výživu 
novému obrostu malých smrčků.
Na stezku lze vstoupit buď od rozhledny na Poledníku, nebo po necelých 100 m za rozcestím Pod 
Poledníkem směrem na Javoří pilu (po červené značce) odbočit vpravo.

Stezka je otevřená jen v létě od 1.7. do 30.9. a přepokládá se, že bude existovat minimálně 10 let.

Pro ŠumavaNet.CZ: František Janout