Translate

2013-07-28

Námět na výlet - Vlčí jámy - Kovářská

Vlčí jámy           


Krušné jsou v povědomí lidí spojovány s dřívější masivní hornickou činností, která ve zdejší krajině zanechala nesmazatelné stopy. Zajímavé dějiny hornictví vám přiblíží například muzejní expozice v obcích Horní Blatná a Boží Dar. Další možností je naučná stezka Vlčí jámy, kde se seznámíte s několika přírodními raritami, které dnes ozvláštňují oblast Krušnohoří.

V místech, kde kdysi ložiska rudy vystupovala až na povrch, postupovalo se do podzemí zahlubováním. Tam pak byly vyrubány komory. Čas od času se ovšem stalo, že strop komory nevydržel a zřítil se i s okolními stěnami. Tímto způsobem vznikla i největší propadlina Vlčích jam na dole Wolfgang, 120 m dlouhá a 14 m široká. Odkryla nám tak i zbytky starých důlních chodeb.

Na vrcholu zájmu turistů ale stojí bývalý důl Jiří, úzká žíla s hloubkou 20 m. Díky tvaru průrvy zde dochází pouze k omezené výměně vzduchu, což má za následek velmi chladné klima i v letních měsících. Vzpomeňte si na to, až se budete chtít skrýt před nesnesitelnými letními vedry. Začátkem října roku 1813 byl důl Jiří dokonce cenným zdrojem ledu pro raněné v bitvě národů u Lipska.

Naučná stezka Vlčí jámy začíná na náměstí Sv. Vavřince v Horní Blatné a končí v téže obci u muzea. Má celkem 7 zastávek a měří 5,5 km. Součástí stezky je i Blatenský vrch s rozhlednou, odkud je úžasný výhled do okolí. Z trasy se také můžete pohodlně napojit na známý Blatenský příkop.