Translate

2018-10-15

Námět na velmi zajímavý výlet poblíž Kovářské


Zajatecký tábor Rolava


Naše země je jedinečná i díky rozmanitosti nerostného bohatství. Na pozůstatky těžby narazíme v téměř každém regionu. Jsou ale místa, kde lidská dřina při dobývání minerálů a rudných surovin byla znásobena utrpením a nesvobodou.

Jedním z nich je bývalý zajatecký pracovní tábor Rolava. Najdeme ho ukrytý v lesích Karlovarského kraje, v oblasti vřesovišť a močálů, nedaleko Přebuzi. Odtud vás povede zelené značení až k rozcestníku, kde budete pokračovat směrem na Jelení.Záhy uvidíte mezi stromy první zbytky staveb bývalého důlního závodu na těžbu a zpracování cínu. Výstavba areálu započala v roce 1940, dokončena byla v roce 1942 a na krušnohorském území tehdejší Říše vyrostl komplex Betrieb Sauersack o rozloze asi 1 km2. Protínala ho cesta, po jedné straně byla továrna na zpracování rudy, úpravna, bazén pro zahušťování kalů, těžní věž, trafostanice, ale i zámečnické a elektro dílny, kovárna, krejčovská a obuvnická dílna, konírna, správní budova a další budovy. Na druhé straně cesty byl zajatecký tábor, rozdělený na dvě části. Jedna byla pro Sověty, ti měli mnohem tvrdší podmínky než zajatci v části druhé, což byli Francouzi, Italové, Řekové a další. Celkem se zde pohybovalo kolem 3000 lidí, včetně 500 ukrajinských nacistů, kteří byli krutější než členové SS. Nicméně údaje o počtu zajatců se liší a jejich poválečný osud není známý. Dolovalo se zde v hloubce až 176 metrů a podzemím se táhne 14 km chodeb.O tomto místě kolují i nepodložené legendy. Údajně se ve zdejších tajných podzemních dílnách vyráběly součástky pro rakety V2. Další mýtus je, že na zdejších zajatcích byly prováděny pokusy a že v nedalekých močálech je utopený tank. Novodobější je historka o tom, jak socialističtí pohraničníci dostali hlášení, že k lágru míří auto se západoněmeckou SPZ. Když hlídka dorazila do tábora, našla na jednom místě čerstvě vykopanou jámu. Hraniční přechod Rozvadov potvrdil, že tudy před krátkou dobou inkriminované auto projelo. Co si posádka auta z Rolavy odvezla, zůstává záhadou.

Fakta o důlním díle jsou ale jasná. Doložitelný je i způsob ukončení těžby a prací vůbec. Koncem války postupovala přes Sauersack demarkační linie. V té době nastal rychlý a hromadný úprk dozorců a následně i vězňů. Němými svědky tohoto překotného útěku i využití znovunabyté svobody jsou plné násypky.

V současné době místo používají jako svou střelnici hráči paint – ballu a airsoftu. Při návštěvě areálu dávejte pozor na své děti a čtyřnohé kamarády. Je zde dost propadlin a nerovností. Procházku můžete doplnit obdivováním přilehlých Rolavských vrchovišť.

Autor: Ivana Dondová