Translate

2015-02-02

Námět na výlet na běžkách v okolí Kovářské

Za poetikou krušnohorských samot

náročnost: 1-2
délka celkem: 17 km

Tajemné lesy Blatenského vrchu, nezapomenutelná atmosféra samot Bludné a Rýžovny, pozůstatky důlní činnosti nad Hřebečnou - to je jen stručný výčet toho, co náš výlet nabízí. Okořeníme si jej malebnými pohledy na obec Pernink a vzdálený Plešivec, objevíme lesní kapličku ve svazích Liščí hory a nakonec spatříme krásy Horní Blatné z hájovny Vlčina.
Itinerář:

Start: Horní Blatná, zelená KČT (Klub českých turistů)
1) Bludná, rozc., červená KČT pak po silnici
2) Ryžovna, po pluhem protažené cestě
3) nad Hřebečnou, Krušnohorská lyžařská magistrála
4) Pernink, Krušnohorská lyžařská magistrála
5) hájovna Vlčina, zelená KČT
Cíl: Horní Blatná

Popis:
Z malebného náměstí v Horní Blatné s kostelem sv. Vavřince stoupáme po prohrnuté silnici do jižních svahů Blatenského vrchu. Od rozcestí Pod Blatenským vrchem klesáme a k tajemné samotě Bludné mírně stoupáme otevřenou krajinou. Vjíždíme do lesa a po chvíli naše zraky spočinou na unikátní krajinný ráz osady Ryžovna. Rozlehlá bílá planina se zavátým Blatenským příkopem a několika staveními vyvolává zvláštní mrazivý pocit opuštěnosti a samoty. Sjíždíme k Salaši Ryžovna a postarší lovecké chatě opodál a odbočujeme na zasněženou silnici vedoucí k horskému hřebenu mezi Ryžovnou a Hřebečnou. Stoupáme k hřebeni a čas od času pohlédneme zpět na vzdalující se osadu s oslňující třpytivě bílou pokrývkou kolem. Míjíme zavátý kamenný památník bývalého kostela, který tu stával do roku 1968. Za ním se nám otvírá další pohled na krajinu kolem Hřebečné a na svahy vrchu Nový rok. Kousek níže se napojíme na Krušnohorskou lyžařskou magistrálu a dále pokračujeme podél dřevěných tyčí po vrstevnici. Na okamžik spatřujeme skaliska lomu Hřebečná, těsně projedeme kolem propadlin dolu Mauricius s nedalekým odpočívadlem Uhlákovo. V dalších částech trasy nás ještě čekají výhledy na okolí Abertam a Plešivce, sjezd do Perninku údolím Bílé Bystřice a tajemná lesní kaplička ve svazích Liščí hory. V závěru výletu pokračujeme od kapličky nahoru po stopě vedené lesem k zelené značce, která nás přivede k hájovně Vlčina, kde jsou pěkné výhledy na nedaleký cíl výletu – Horní Blatnou.

Atraktivity na trase:
1. Horní Blatná
– město s významnou hornickou minulostí. Bylo vybudováno podle vzoru saských horních měst s pravoúhlou soustavou ulic a centrálním náměstím, v jehož středu se vyjímá kostel sv. Vavřince. V rámci městské památkové zóny se zde nachází také mnoho jiných kulturních památek. Zajímavá je i návštěva expozice těžby cínu, umístěná v barokním domě s hrázděným patrem (čp. 127). Obec Horní Blatná leží v nadmořské výšce 900 m a je ideálním výchozím místem pro výlety všeho druhu.
2. Ryžovna – jedna z nejopuštěnějších lokalit Krušných hor. Je skloněna k severu, což společně s nadmořskou výškou (980 m) podtrhuje její extrémní klimatickou polohu. Zbytky dolů, domů a polí ohraničených kamennými zídkami jsou dokladem zápasu místních obyvatel o přežití. Snad právě proto má toto místo tak podmanivou nostalgickou atmosféru.
3. Přírodní rezervace Ryžovna – výrazný horský hřeben mezi Rýžovnou a Hřebečnou tvořený z větší části horninami vulkanického původu. Nachází se zde lom Hřebečná s čedičovým návrším, kde je v opuštěné lomové stěně ukázkově vyvinutá sloupcovitá odlučnost.

Autor: Bohdan Dvořák