Translate

2019-06-02

Turistický pěší okruh po stopách Policie Modrava I

       Turistický okruh po stopách Policie Modrava vychází z Kašperských Hor a opět se zpět do města vrací. Procházkou malebným Amáliným údolím zhlédnete vstupy do několika štol, ve kterých se od 14. století těžila zlatá ruda. Cestou minete seismickou stanici založenou v roce 1961 – jedna z nejcitlivějších světových stanic, která je umístěná v zlatonosné štole Kristýna z r. 1802 hluboko ve skále v údolí Zlatého potoka. Krásné výhledy na hrad Kašperk a do šumavského okolí uvidíte jak před osadou Lídlovy Dvory, tak u Ranche na Vogelsangu, který je prvním místem, kde se natáčel seriál Policie Modrava, dalším filmovým místem je osada Malý Kozí Hřbet, která po trase následuje, a také Pila Červená, která posloužila svými objekty při natáčení jednoho z dílů taktéž. 

      Trasa začíná v Kašperských Horách, vychází se z náměstí po symbolu Naučné stezky cestou zlatokopů do Amálina údolí, vlevo proti proudu Zlatého potoka až k silnici u seismické stanice, zde vpravo po silnici ke kapličce u osady Červená (zde soukromý chov bizonů – nekrmit, nehladit, divoká a nebezpečná zvířata), od kapličky polní cestou k osadě Lídlovy Dvory odtud lehce zarostlou lesní cestou na silnici vpravo po červené turistické značce k rozcestí, u zastávky bus vlevo směr Podlesí (Vogelsang), odtud polní cestou na Malý Kozí hřbet, zde zelené turistické značení dolů směr K. Hory a na silnici odbočit vpravo na Pilu Červená poté pokračovat po silnici stejným směrem dojdete opět o zastávce BUS u odbočky na Podlesí, ještě 500 m proti směru původní trasy k rozcestí se napojíte na červené turistické značení přes Kaisrův Dvůr a po této značce až do Kašperských Hor

Náročnost:
Střední

Délka:
19.32km

Celkové stoupání:
775.50m

Celkové klesání:
691.20m