Translate

2017-03-01

Námět na výlet poblíž Kovářské

Z Hory Svatého Šebestiána přes zaniklé Menhartice do Chomutova.


Kam a jak jedeme?
Výlet krušnohorskou krajinou silně poznamenanou historickým vývojem

Za čím jedeme?

Vycházím z Hory Svatého Šebestiána. Bývalé královské horní město v jehož okolí se dolovalo stříbro, měď a cín. Pozůstatky po těžbě jsou patrné dodnes.

hornické oko

Přecházím hlavní silnici a polní cestou jdu k větrným elektrárnám. Poblíž jedné z nich je tak zvané "hornické oko". Je to malé jezírko, které vzniklo na místě propadu staré šachty. Na loukách v okolí jsou vidět sejpy - zarostlé hromady hlušiny, zbytky po rýžování cínové rudy.

Po staré cestě scházím do Nové Vsi. U cesty jsou dva pomníčky pochodu smrti, který směřoval z Reitzenhainu do Chomutova na konci II. světové války.

pomníčky pochodu smrti
pomníčky pochodu smrti

V Nové Vsi jsou dva smírčí kříže. Jeden je u silnice v horní části obce a druhý v blízkosti autobusové zastávky. Podcházím hlavní silnici a pokračuji po polní cestě, která kopíruje zrušenou železniční trať z Křímova do Reitzenhainu. Cesta se napojuje na žlutě značenou turistickou cestu, která vede do míst, kde stávala obec Menhartice. Podél cesty jsou vidět zarůstající ruiny domů.

smírčí kříž
smírčí kříž

Žlutě značená cesta vede přes vrchol Chlumu a pak prudce schází do Bezručova údolí k ruině Třetího Dolského Mlýna. Odtud pokračuji po modré přes Druhý a První Dolský Mlýn do Chomutova.

Ostatní informace

Nad zaniklou obcí Menhartice je Menhartický vrch, odkud je nádherný výhled.


Náročnost: rodina s dětmi

Délka: celodenní výlet (15-20 km)