Translate

2016-08-15

Námět na výlet na Šumavě - Nicov, Královský kámen, Javorník - Kašperské Hory,


Pěší výlet
 
Délka 10,201 km  

Střední převýšení   306 m  

Mapa     www.vyletynaden.cz

Body zájmu   Výlety Kašperské Hory, Česká Republika

Start - Parkoviště Nicov Odbočku na neplacené parkoviště najdete u zrcadla  a telefonní budky     
8 m

Královský kámen Královský kámen (Královák), je jedním z vrchů Šumavských plání. Ve stěně blízkého mrazového srubu je vytesán velký skalní oltář tzv. nika. Nejvyšší horou Javornické pahorkatiny je blízký Javorník s Klostermannovou rozhlednou. Královský kámen je od rozhledny oddělen Krankotským sedlem. Název místa Královský kámen. Družinu českého krále pronásledoval houf cizího vojska a mezi Nicovem a Tejmlovem došlo k boji. Král byl poražen a hnal svého koně přes horský hřbet Ždánov, jenž byl v těch dobách zarostlý divokými houštinami. Král se v nich ukryl mezi kameny, zatímco jeho družina prchala dál. Cizí vojska si nevšimla, že se král ukryl a pronásledovala královskou družinu. Král se zachránil a lidé toto místo i celý vrch pojmenovali Královský.      
1,549 km

Rozhledna Javorník Javorník obdivoval spisovatel Karel Klostermann, který rád vystupoval na vrchol Javorník. K této vyhlídce ho pojilo tak silné pouto, že výustilo přáním, aby na vrcholu byla vystavěna rozhledna. Počátkem 20. století získal pro svúj záměr několik přátel zejména profesora V. Zeithamera a J. Šafhausera, kteří s velkým elánem připravovali realizaci tohoto záměru.      
3,775 km

Rotunda sv. Antonína Paduánského Antonín Paduánský byl portugalský mnich a teolog. Působil ve Francii a Itálii ( roku 1232 svatořečen). Každoročně na svátek sv. Antonína se na Javorníku koná pouť. Motivem českých vlastenců bylo i připomenutí politika a státníka I. ČSR Antonína Švehly. Motivy na oknech zobrazují patrony Českých zemí a Pannu Marii.      
4,807 km

Javorník náves; Na návsi stojí socha spisovatele Karla Klostermanna (více se dočtete na info. tabuli). Ve směru chůze z obou stran silnice je autobusová zastávka a penziony s pěknými vyhlídkami do českého vnitrozemí. V zimním období můžete zde s dětmi nastoupit na sjezdovku.      
5,653 km

Fotopoint Fotopoint u obra Kleofáše. Večer jsme si fotku prohlédli na www.jerabina.cz.     
7,127 km

Krásná vyhlídka V létě pěkná vyhlídka v zimě nástupiště do běžkařské stopy.     
7,372 km

Krankoty výhledy     
7,565 km

Rozcestí ke Královskému kameni Pouze pro ty co půjdou výlet z Javorníka. Třista metrů půjdete stoupání.     
8,538 km

Kohoutí kříž Na vrcholu nicovského kříže je kohout jako připomínka trojího zapření Krista apoštolem Petrem. Kohout stojí na hodinách, které ukazují třetí hodinu, t.j. čas, kdy Kristus na kříží skonal. Na kříži vedle Kristova těla jsou dále ze silného plechu znázorněny siluety dalších předmětů jako kopí, tyče, žebřík, lopata, kalich, džbán, tesák, třtina, houba, kladivo, kleště, lucerna, ruka, trnová koruna, apod. Podle vyprávění Evangelií byla Kristovi před smrtí nabídnuta houba namočená v octu a nabodnutá na tyč. Kopí připomíná vojáka Longina, který mrtvému Kristu probodl kopím bok, ze kterého vyšla krev a voda.